Thư Thầy

Thương gởi Mỹ Nghiêm

Thư ngày 07.07.2005

Mai Thôn, ngày 07 tháng 07 năm 2005,
Thương gởi Mỹ Nghiêm con của Thầy,

Thầy và đại chúng bên này thường cầu chư Phật và Bồ tát gia hộ cho con được mau bình phục. Con đã có cơ duyên nương tựa Tam bảo thì bất cứ những gì xảy đến cho con đều sẽ là thuận lợi cho tâm bồ đề của con. Vì vậy cho nên con đừng nên lo lắng, chỉ nên để hết thì giờ để nghe kinh, nghe pháp thoại, nghe tiếng chim tiếng suối, thở không khí trong lành ở nơi con ở và niệm Bụt, đặt hết niềm tin nơi Tam bảo. Thầy cũng đã làm như thế khi Thầy trải qua những giai đoạn khó khăn. Thầy hay tập thở nhẹ, dài và sâu, thấy được từng hơi thở nuôi dưỡng cơ thể và niềm vui sống của mình .

Thầy và đại chúng bên này tiếp tục gửi năng lượng và hộ niệm cho con.

Thầy của con
Nhất Hạnh