Thư Thầy

Phẩm vật cúng dường

Thư ngày 03.01.2005

Thư Thầy viết cho các thành phần trong tăng thân đi Việt Nam, gồm trên 30 quốc tịch.
Làng Mai ngày 03 tháng 01 năm 2005

 

Đã sắp đến ngày lên đường đi Việt Nam, thầy xin cám ơn tất cả quý vị đã ghi tên cùng đi với thầy trong chuyến đi lịch sử này. Chuyến đi ba tháng của chúng ta sẽ là một phẩm vật cúng dường của chúng ta cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải hiến tặng những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể hiến tặng.

Ngày rời Việt Nam 39 năm về trước để kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tranh khốc liệt trên đất nước, thầy cũng giống như một tế bào của cơ thể tăng thân bị lấy ra khỏi cơ thể tăng thân. Tế bào ấy đã không bị khô chết sau vài năm lưu đày, bởi vì thầy đã thực tập mang tăng thân đêm ngày trong trái tim mình. Trong thời gian giảng diễn và nỗ lực vận động hòa bình, thầy đãcó cơ hội chia sẻ sự thực tập của mình với các bạn ởÂu, Mỹ, Úc và Á châu và khuyến khích họ cùng thực tập. Không có ngày nào mà thầy xao lãng sự xây dựng tăng thân trong lúc liên kết các bạn để vận động cho hòa bình. Do đó từ một tế bào của tăng thân mà thầy đã có thể tái tạo ra được một đoàn thể tăng thân nguyên vẹn gồm đủ bốn chúng. Bây giờ trở về quê hương, thầy không trở về như một tế bào mà như một tăng thân trọn vẹn. Và quý vị chính là tăng thân của thầy, nghĩa là hình hài của thầy. Việt Nam là một đất nước đẹp, một giống người đẹp. Chúng ta sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những cái đẹp ấy. Chúng ta sẽ có dịp đi thiền hành bên hồ Gươm, leo núi Yên Tử nơi đã từng có một vị vua tên là Trần Nhân Tông xuất gia và thực tập, rong chơi ở vịnh Hạ Long nổi tiếng là một trong những thắng cảnh bậc nhất Đông Nam Á… Đi đâu, chúng ta cũng sẽ thực tập an trú thảnh thơi trong giây phút hiện tại và làm tỏa chiếu năng lượng an lạc và tin yêu quanh ta. Các vị Phật tử cư sĩ cư trú ở các khách sạn phải lấy khách sạn làm trung tâm tu học, đi, đứng, nói, cười, ăn uống trong chánh niệm. Người ta sẽ chú ý và quan sát chúng ta kỹ lắm, nhất là giới công an. Giới công an sẽ có khả năng thấy được năng lượng lành tỏa chiếu từ sự thực tập của chúng ta và chắc chắn sẽ tiếp nhận được nhiều lợi lạc từ sự tiếp xúc ấy.

 

Năm giới mà chúng ta thực tập sẽ biểu hiện được một cách cụ thể nhất pháp môn tu chánh niệm của Làng Mai. Trong chúng ta sẽ không có ai hút thuốc, ăn thịt cá, uống rượu, dù là rượu vang hay rượu bia. Không tà dâm, không nói lời tà ngữ. Khi đi thì chúng ta tập trung tâm ý vào bước chân và hơi thở mà không nói chuyện. Khi cần nói thì dừng lại mới nói. Chúng ta thực tập để trở thành tăng thân của Bụt và hình hài của thầy. Những vị nào là giáo thọ hoặc giáo thọ tập sự xin chăm sóc để cho sự thực tập của tăng thân suốt trong ba tháng được tươi mát, vững chãi và hạnh phúc. Như thế chúng ta sẽ tạo hạnh phúc cho không biết bao nhiêu người trong suốt chuyến đi.

Thầy sẽ được gặp quý vị trong vài ba hôm nữa.
Thầy