Thư Thầy

Thầy thở con thở

Thư ngày 27.04.2007

Chùa Sùng Phúc, Hà Nội, ngày 27.4.2007

Hôm qua ngồi trên võng bên cạnh thất, thầy thấy rõ là dù đang ở đâu các con cũng đang tiếp nối thầy bằng cách này hay cách khác hoặc bằng nhiều cách khác nhau cùng một lần. Nơi nào có con ngồi thì có thầy ngồi, nơi nào có con thở thì có thầy thở, nơi nào có con đi thì có thầy đi, nơi nào có con mỉm cười thì có thầy mỉm cười. Trong chuyến đi này những vị đi với thầy đều tu tập và làm việc hết mình, thầy cũng vậy, dù có những lúc mệt, thiếu ngủ, thiếu nghỉ ngơi nhưng lúc nào ai cũng thấy được năng lượng của tăng thân bảo hộ, che chở và nâng đỡ. Các trai đàn chẩn tế nhờ quốc dân yểm trợ và cầu nguyện hết lòng đã làm cảm động cả quỷ thần và trời đất. Mấy ngày hôm nay Hà Nội rất mát mẻ nhờ những trận mưa Cam Lộ đổ xuống sau trai đàn chẩn tế Sóc Sơn. Mọi loài mát mẻ sống an vui …

Tối hôm qua thầy trù trì chùa Sùng Phúc và các sư em Bát Nhã, Từ Hiếu và Diệu Nghiêm đã được mời tới tham dự và hộ niệm cho buổi pháp thoại nói bằng Anh ngữ tại khách sạn Melia ở Hà Nội, một khung cảnh mà lần đầu tiên quý vị ấy bước tới, rất khác với khung cảnh chùa. Khách sạn Melia năm sao quá sang trọng, và người nghe toàn là người ngoại quốc. Chắc thầy trú trì và các sư em cũng lấy làm lạ là pháp môn cũng đi tới được những nơi chốn như thế này.

Thầy biết dù đang ở đâu con cũng theo dõi chuyến đi gần như mỗi ngày và ngày nào thầy cũng nhận được năng lượng yểm trợ của các con gởi tới. Chuyến đi này giống như một mũi thuốc bổ chích vào cơ thể đất nước, chất thuốc từ từ thấm vào mọi ngỏ ngách của cơ thể, mình có thể cảm nhận được hiệu lực nuôi dưỡng và chuyển hóa của chất thuốc.

Trong tuần nữa trung tâm Bích Nham ở New York sẽ bắt đầu hoạt động, thầy nghĩ là đạo tràng này sẽ đem lại rất nhiều hạnh phúc cho chúng ta và cho nhiều thiền sinh các tiểu bang miền Đông Bắc. Đạo tràng sẽ rất đẹp và rất ấm cúng, đây là một tin mừng cho tất cả chúng ta.

Chúng ta giống như một đàn gà con vừa mới mổ phá được vỏ trứng để thoát ra ngoài, có nhiều không khí và ánh sáng. Chúng ta đang chiêm chiếp gọi đàn và biết rằng không ai trong chúng ta còn muốn chun trở lại trong chiếc vỏ trứng. Có rất nhiều con gà con còn thơ dại, nhưng tất cả đều lớn lên rất mau. Ở đâu chúng ta cũng đang chiêm chiếp gọi đàn và chúng ta biết là chúng ta đang có nhau, đang có mặt khắp nơi và mỗi chúng ta đại diện cho tất cả mọi chúng ta, bởi vì chúng ta không phải là một thực tại riêng lẻ mà là một tăng thân. Thầy biết bất cứ cái gì con làm sáng nay cũng là để hồi hướng cho tăng thân, làm hạnh phúc cho tăng thân, và thầy có niềm tin nơi tất cả các con. Thầy đang đi với chân của tất cả các con và thở bằng phổi của tất cả các con, và thầy cũng biết là con đang đi cho thầy và đang thở cho thầy.

Giây phút hiện tại rất mầu nhiệm! Con đừng bỏ qua rất uổng. Thầy gởi tới tất cả các con niềm tin cậy và thương yêu của thầy.

Nhất Hạnh

Tái bút:  Sáng nay thầy đi Ninh Bình. Hy vọng có thì giờ đi thăm cố đô Hoa Lư và chùa Bích Động! Thầy sẽ ngắm cho các con.