Tu viện Lộc Uyển, California Mỹ

Khu đất nguyên sơ rộng 400 mẫu này nằm yên bình trong dãy núi Chaparral ở miền nam California, được bao quanh và bảo vệ bởi những cây sồi và cảnh quan thiên nhiên.

Tu viện Lộc Uyển được thành lập vào tháng 7 năm 2000 bởi Tăng thân bốn chúng Làng Mai. Giờ đây, đây là nơi nương tựa bình an và tự tại cho nhiều hành giả đến học hỏi nghệ thuật sống chánh niệm với Tăng thân. Tại Tu viện Lộc Uyển, một cộng đồng gồm hơn ba mươi người xuất sĩ và cư sĩ đang sống và tu tập cùng nhau quanh năm dưới sự hướng dẫn của Sư Ông Thích Nhất Hạnh (Thầy), theo truyền thống Đạo Bụt dấn thân, thực hành chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Tu viện có hai xóm: Xóm Vững Chãi (Solidity Hamlet) dành cho các quý thầy và cư sĩ na) và Xóm Trong Sáng (Clarity Hamlet) dành cho quý sư cô và cư sĩ nữ. Hai xóm mỗi tuần sẽ có những buổi thực tập cùng nhau.

Tại Tu viện Lộc Uyển, chúng ta được nuôi dưỡng không chỉ bằng những buổi ngồi thiền mà còn bằng việc hành thiền trong các hoạt động hàng ngày bên ngoài thiền đường. Chúng tôi được hướng dẫn bởi những lời dạy của Sư Ông về chánh niệm và chế tác bình an. Chúng tôi học cách sống chung với nhau như một cộng đồng và nương tựa vào tuệ giác của Tăng thân.

Liên lạc với tu viện:

2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA
Tel: +(1) (760) 291-1003 ext 100
Fax: +(1) (760) 291-1010
Email: deerpark@dpmail.net
Trang nhà: www.deerparkmonastery.org