Tu viện Nhập Lưu, Melbourne, Úc

Năm 2010, năm đệ tử xuất gia của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, cùng với sự hỗ trợ của nhiều Tăng thân cư sĩ ở Úc, đã thành lập cộng đồng Tu viện Nhập Lưu – Stream Entering Monastery – một ni viện tại Beaufort, Victoria, Úc và tổ chức Khóa tu đầu tiên tại tu viện vào tháng 5 năm 2010.

Vào tháng 6 năm 2021, Tu viện Nhập Lưu đã được chuyển đến số 530 Đường Porcupine Ridge, Porcupine Ridge, cách Melbourne khoảng một giờ về phía Bắc. Kể từ đó, mọi hoạt động đều được tổ chức tại địa điểm mới dưới sự hướng dẫn của các Sư cô.Chúng tôi rất may mắn khi được thấy những chú chuột túi và các loài động vật hoang dã khác xung quanh vùng đất của chúng tôi.

Tất cả mọi người dân thuộc mọi quốc tịch, mọi tín ngưỡng đều được hoan nghênh đến thăm Tu viện Nhập Lưu. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu bất cứ ai từ bỏ truyền thống và tập quán của mình. Chúng tôi ở đây chỉ đơn giản để chia sẻ sự học hỏi của chúng tôi về những lợi ích tuyệt vời của thiền chánh niệm và những hiểu biết sâu sắc của Thầy, Sư ông Thích Nhất Hạnh và Đức Bụt Thích Ca Mâu Ni. Không ai cần phải trở thành một Phật tử để tham gia với chúng tôi.

Các Sư cô và cư sĩ nữ tổ chức Ngày Quán Niệm vào Chủ nhật hàng tuần và những ngày “chị ong làm việc” hạnh phúc cho cộng đồng tại tu viện, tất cả đều được chào đón. Chúng tôi cũng tổ chức các khóa tu lớn hơn trong suốt cả năm, cả tại tu viện và ngoài tu viện.

Liên lạc với tu viện:

530 Porcupine Ridge Road,
Porcupine Ridge, Vic 3461

Email: nhapluuoffice@gmail.com
Điện thoại văn phòng:
(+61) 402 924 800

Trang nhà Tiếng Anh: http://www.nhapluu.org/en/