Tu viện Sơn Tuyền, Sydney, Úc

Nằm trong dãy núi Blue Mountains tuyệt đẹp bên ngoài Sydney, Úc, Tu viện Sơn Tuyền, trung tâm tu tập mới nhất trong hệ thống Tu viện Làng Mai, được thành lập vào tháng 3 năm 2020.

Tu viện rộng 15 mẫu Anh, được kết nối với hàng nghìn mẫu Anh của vườn quốc gia, là nơi cư trú của một cộng đồng tu viện gồm các tăng ni và tổ chức các ngày chánh niệm hàng tuần, các lớp thiền địa phương và các hoạt động thực hành trực tuyến. Một trang trại hữu cơ lớn là điểm đặc biệt nhất của ốc đảo trong rừng xinh đẹp này.

Tu viện cũng tổ chức các lớp thiền trực tuyến, các buổi giao lưu tăng thân và các hoạt động hàng ngày, đồng thời nồng nhiệt chào đón du khách thuộc mọi thành phần và truyền thống tín ngưỡng đến tham gia các hoạt động tu tập hàng ngày.

Liên lạc với tu viện:

Email:mountainspring@pvaustralia.org
Trang nhà: mountainspringmonastery.org

Xóm Thanh Quang – Clear View Hamlet (Cho quý thầy)
2657 Bells Line of Road
Bilpin NSW 2758

Xóm Nước Tĩnh – Still Water Hamlet (Quý sư cô)
2651 Bells Line of Road
Bilpin NSW 2758