Lá thư Làng Mai 38 – 2015

Tôi yêu

Chân Hội Nghiêm

Tôi yêu lắm những bước chân cẩn trọng
Đem tin yêu gieo rắc khắp mọi miền
Tôi yêu lắm những nụ cười hiền

Chứa rất đầy sự độ lượng bao dung

Tôi yêu lắm một con người trung dung
Hóa giải đôi bên bằng tình thương không vị kỷ
Tôi yêu lắm một con người bình dị

Sống ung dung tự tại trước phong ba

Tôi yêu lắm con người thích hát ca
Đem niềm vui khơi lên ngọn lửa đỏ
Tôi yêu lắm những cái nhìn sáng tỏ

Làm đuốc soi đường cho một hướng đi chung

Tôi yêu lắm nguồn năng lượng trầm hùng
Làm sống dậy tinh ba của các nền văn hóa
Tôi yêu lắm Ưu Bát Đa La một đóa

Hơn hai ngàn năm nay nở ở ngoại phương

Tôi yêu lắm những ánh mắt thân thương
Hiểu thấu niềm đau thầm kín của con người
Tôi yêu lắm lý tưởng tuổi tám mươi

Phụng sự cuộc đời bằng đôi chân không biết mỏi

Dù bước đi trên chông gai đá sỏi
Vẫn một lòng bền sắt tươi son
Dù cho sông cạn đá mòn

Vẫn khơi nguồn cùng tăng thân hợp tấu

Tôi yêu lắm một con người nhân hậu
Dung hết lỗi lầm trong một trái tim yêu
Tôi yêu, yêu biết bao điều

Bao nhiêu đức hạnh bấy nhiêu thâm tình

Nguyện cầu chư Bụt chứng minh
Nguyện con tiếp nối tâm linh của Thầy
Nguyện cho tuệ giác đơm đầy
Cùng Thầy con nguyện dựng xây cuộc đời.

(Tặng sinh nhật Thầy lúc Thầy 80 tuổi)