Lá thư Làng Mai 38 – 2015

Bước chân Hơi-Thở-Nhẹ

Chân Hằng Nghiêm

Bước chân Người về
không gian bỗng nhẹ.
Trên đất thật
Tuyết vẫn rơi
Sen vẫn nở mười phương.
Thắp lên đi!
Ngọn lửa hồng
Nơi tình mẹ ân cha

Nơi sức ấm bao la của tình huynh nghĩa đệ.

Người đã về
Tay nâng niu tuổi ngọc
Gọi mở thiên đường
Cho tuổi mơ chấp cánh.
Và em có nghe
Dòng huyết thuở nào trên núi Thứu

Có bao giờ ngừng gọi tên nhau.

Ngồi xuống đi!
Đây chung trà ấm
Nhạc quê xưa
Cung bậc ca-dao
điệu ầu-ơ của mẹ.
Rót niềm thương
cho ngày thơ trở lại

cho khói trầm quyện lấy tin yêu.

Bước chân ai
đã về trên đất thật
Để ta mãi còn đây tất cả.
Còn chị còn em
Còn mái ấm tình thâm
Còn Thầy, còn con đường

Tuổi nhỏ thần tiên.

Xin vỗ cánh
Hỡi loài bồ-câu trắng nguyện bay đêm.
Cho thiên đường đang rẫy chết được nâng niu
Cho nhịp đập của tình thương được lên tiếng
Cho bước ai về mát nhẹ cả không gian.