Lá thư Làng Mai 38 – 2015

Mừng đại sảnh lên ngôi

Chân Hằng Nghiêm

Sáng hôm nay,
Đại-sảnh lên ngôi,
đất trời mở hội.
Chúa giáng trần chúc phúc,
Thiên đường bỏ ngỏ.
Niết-bàn Cổ-lộ,
Mây trắng về thong dong,
Bụt mỉm cười đại-hỷ, nhìn cháu con.
Nhân loại đồng thanh cất tiếng Đại-đồng,
Cùng nhau đứng lên, xây ngôi nhà Nhập-thế.
Sông núi thổn thức,
Suối, đồi chầu chực.
Khắp đền đài, phố thị đều góp sức,

Mừng Đại-sảnh ngày Nhập-thế lên ngôi.

Này anh này chị này em,
Ta cùng nhau:
gom ánh nến, gọi sao trời,
về đây trẩy hội.
Gọi bác, gọi dì
tới chung sức:
nhặt tiếng suối, lượm bình minh,
Đến dự tiệc tao phùng.
và cháu, và cô:
Hãy nắm tay nhau,
ta vui nhịp dung-hòa.
Đồng áng, khoai ngô,
Cờ-lau, khe suối,
Khí thiêng sông núi:

Xin hãy về chứng kiến giờ: Đại-sảnh lên ngôi.

Đất Mẹ ơi,
Chúng con vượt hàng triệu năm văn hiến,
Hôm nay đây mới được một lần chứng kiến cảnh,
Huynh đệ năm châu nhìn ra nhau.
Thương biết mấy.
Ôi anh linh tiên tổ, tiền nhân,
Hỡi các bậc dầy công vun xới
Vườn tâm con cháu,
Cây đạo đức

đang nẩy lộc đơm bông.

Nói được không?
Ai biết được khứ lai ta?
không từng là mẹ là cha

là anh em máu mũ chung cùng!

Trở về,
nhìn nhau,
Cuộc hành trình ngàn năm kỳ lạ đang kết thúc,
Đao binh xếp lại,

huynh đệ tương phùng.

Sư cha đã mở Con Đường Vui,
Sư con đang vươn lên Vườn Bụt,
Đất Lâm-tuyền sư mẹ lập nguyện Đại-bi,
Tiếp nối Sư Ông,
Bền vững niềm thương,

mẫu mực.

Chuông Đại-hùng đà gióng tiếng uy-linh.
Trần lao vỡ rụng,
Cát bụi sầu bi phủi sạch một lần,
khép lại ngàn triệu kiếp lao lung.
Nhật Nguyệt chiếu soi,
đỉnh Bao-dung rạng ngời,
Bảy bước Giác-chi

Tỏa sáng nét Vô-ưu.

Cung kính lễ Thế-Tôn Điều-Ngự,
Thảy thảy đã đồng tâm quy hội,
Ready mừng Đại-sảnh

Nhập Thế lên ngôi.

Quý tặng PHẬT HỌC VIỆN CHÂU ÂU
EIAB. 29.12.2014