Lễ truyền đăng trong khóa tu xuất sĩ “Giữ lửa trong tim” năm 2020

    Đây là buổi lễ truyền đăng của tăng thân xuất sĩ Làng Mai được diễn ra vào ngày 19 và 20.02.2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu (EIAB). Năm nay có 21 vị tân giáo thọ đã được quý thầy quý sư cô lớn thay mặt cho Sư Ông Làng Mai truyền đăng. Ngọn đèn này là tượng trưng cho chánh pháp được trao truyền từ chư Bụt, chư Tổ. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí đầm ấm của gia đình áo nâu.