Đại Giới Đàn Trừng Quang năm 2023

“Hạnh phúc thay được sống

Trong Tăng đoàn Thế Tôn

Được hành trì giới định

Sống vững chãi thảnh thơi”

Được tiếp nhận giới pháp, được chính thức khoác lên mình chiếc áo của người con trai của Bụt, người con gái của Bụt là một niềm vinh hạnh, là một hạnh phúc lớn trong cuộc đời người xuất gia. Đại Giới Đàn đối với người con Bụt không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà là một nấc thang bước tới, ghi dấu ấn quan trọng của một sư chú, sư cô trở thành một vị Tỳ Kheo – Tỳ Kheo Ni, chính thức gia nhập vào tăng đoàn của Bụt. Buỗi lễ tiếp nhận giới tỳ kheo và tỳ kheo ni là một nghi thức rất quan trọng, được chuẩn bị chu đáo và trang nghiêm thanh tịnh.

Đại Giới Đàn Trừng Quang như một dấu son ghi lại nhưng giây phút hân hoan, tăng thân được có thêm 19 vị khất sĩ nam và 38 vị khất sĩ nữ mới. Các vị đã trở về từ các trung tâm Làng Mai ở các quốc gia khác nhau. Các sư cô, sư chú đã được tăng thân mỗi trú xứ tin tưởng và gửi gắm niềm tin yêu để tiếp tục con đường đẹp, tiếp nhận giới pháp để tu tập và chuyển hoá độ đời, xứng đáng là người con của Bụt.

Hình ảnh: