Tiếng chuông chùa cổ

Thơ & nhạc: thầy Làng Mai
Tải về.mp3

Download

 

Boong… boong… Tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi
Boong… boong… Tôi khua vang mở đầu cho một bình minh mới
Boong… boong… Nghe tiếng tôi, xin người nở nụ cười
Boong… boong… Nghe tiếng tôi, xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời.

Boong… boong… Thở vào, tâm người tỉnh lặng
Boong… boong… Thở ra, miệng người mỉm cười
Boong… boong… Người trở về phút giây hiện tại
Boong… boong… Người an trú phút giây tuyệt vời.

Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gởi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnth thức
Vượt thoát nẻo đau buồn.