Trái trăng vàng ửng chín

Lời: thầy Làng Mai – phổ nhạc: sư cô Chân Không

Download

Trái trăng vàng ửng chín

Mây bạc thong dong đi

Chắp tay sen búp nở

Nụ hé cánh từ bi

Bụt hiện hoa hàm tiếu

Pháp ca dòng suối trong

Ta Bà thành Tịnh Độ

Đầu núi áng mây hồng.