Sinh hoạt năm 2021

Pháp thoại trực tuyến: Xin nguyện làm mới thân tâm

(Thầy Minh Hy chia sẻ về nội dung bài tụng “Sám Nguyện” trong sách Nhật Tụng Thiền Môn)

Trong đạo Bụt, chúng ta có danh từ tụng kinh. Tụng kinh có nghĩa là ôn lại, đọc lại những lời Bụt dạy. Có khi chúng ta tụng một mình, có khi chúng ta tụng với tăng thân. Có khi chúng ta tụng thầm, có khi chúng ta tụng thành tiếng. Có lúc trong khi tụng, ta có năng lượng của chánh niệm, của đức tin, của tình thương. Tụng kinh là để chúng ta có cơ hội tiếp xúc với lời Bụt dạy, tiếp xúc với tuệ giác của Bụt. Đồng thời ta có dịp tưới tẩm những hạt giống đẹp, lành, và tươi tốt ở trong ta. Từ đó, phát nguyện làm mới lại thân tâm mình bằng những hành động cụ thể đã được chỉ dạy trong mỗi lời kinh.

Đệ tử xin nguyền trở lại

Sống trong hiện tại nhiệm mầu

Vườn tâm ươm hạt giống tốt

Vun trồng hiểu biết, thương yêu.

(Trích từ bài tụng “Sám Nguyện” trong Nhật Tụng Thiền Môn)

Để dễ dàng trong việc học hỏi và hành trì những lời dạy được trình bày trong mỗi bài kinh, chúng ta nên dành thì giờ tìm hiểu và học cho thật sâu sắc ý kinh.

Kính mời đại chúng trở về thiền đường Nước Tĩnh, Xóm Thượng, Làng Mai (Pháp) để được lắng nghe thầy Minh Hy chia sẻ về nội dung của bài tụng “Sám Nguyện”. Bài tụng này có trong cuốn sách Nhật Tụng Thiền Môn – là một trong những cuốn kinh hiện đang sử dụng trong các buổi tụng kinh tại một số chùa và tư gia của người Việt. Đây cũng là cuốn kinh đang được lưu hành và sử dụng trong các thời công phu tại các tu viện Làng Mai khắp nơi.

Buổi chia sẻ với chủ đề “Xin nguyện làm mới thân tâm” sẽ được phát trực tiếp trên kênh Youtube Làng Mai lúc 9:30 sáng (giờ Châu Âu), vào khoảng 14:30 chiều (giờ Việt Nam) Chủ Nhật ngày 26/9/2021. Kính mời đại chúng truy cập vào liên kết dưới đây để cùng tham dự lắng nghe: