Đại giới đàn Ân Nghĩa đã hoàn mãn

Đất trời mở hội

Trong khí trời ấm áp của mùa xuân, tại Đạo tràng Mai Thôn đã diễn ra Đại giới đàn Ân Nghĩa, được khai mạc ngày 22 và kéo dài đến ngày ngày 27 tháng Ba năm 2016. Lễ rước giới bổn được tổ chức thật long trọng tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng (Pháp) và được tổ chức đồng thời tại trung tâm Làng Mai Thái Lan.

Lễ rước Giới bổn tại Làng Mai, Pháp

Lễ rước Giới bổn tại Làng Mai Thái Lan

Đại giới đàn năm nay đã cung thỉnh được chư Tôn Đức từ Việt Nam, Canada, Pháp và Thái Lan vào Hội đồng truyền giới như quý Hòa thượng: Thích Chí Mãn – trú trì chùa Pháp Vân (Đà Nẵng), Thích Minh Cảnh – Viện chủ tu viện Huệ Quang (Sài Gòn), Thích Giác Quang – trú trì chùa Bảo Lâm (Huế), Thích Minh Nghĩa – Viện chủ tổ đình Giác Nguyên; quý Thượng tọa: Thích Nguyên Minh – trú trì chùa Kim Sơn, Thích Giác Không – trú trì chùa Phước Long, Thích Chúc Thịnh – chùa Đa Bảo, TT. Saddhanyano – trú trì chùa Vihara Dharmabhakti (Thái Lan), Thích Pháp Hòa, trú trì chùa Trúc Lâm (Canada)…và quý Sư bà: Thích nữ Tịnh Nguyện – Ni trưởng viện chủ chùa Phước Hải (Sài Gòn), Thích nữ Như Ngọc – Ni trưởng trú trì chùa Linh Bửu (Sài Gòn), Thích nữ Như Tuấn – Ni trưởng trú trì chùa Phổ Hiền (Strasbourg, Pháp), Thích nữ Lưu Phong – Ni trưởng trú trì chùa Kiều Đàm (Sài Gòn), Thích nữ Như Minh – Ni trưởng trú trì chùa Pháp Hỷ (Huế)…

Lễ truyền giới Khất sĩ tại Làng Mai, Pháp

Lễ truyền giới Khất sĩ nữ tại Làng Mai, Pháp

Lễ truyền giới Khất sĩ tại Làng Mai, Thái Lan

Lễ truyền giới Khất sĩ nữ tại Làng Mai Thái Lan

Với sự chứng minh của Sư Ông Làng Mai và Chư Tôn Đức, Đại giới đàn đã truyền các giới Tiếp Hiện, giới Khất sĩ và Khất sĩ nữ. Có tất cả 60 vị thọ giới Tiếp Hiện, 30 vị được thọ giới Khất sĩ và 31 vị thọ giới Khất sĩ nữ. Dù đang dưỡng bệnh, Sư Ông vẫn có mặt hết lòng trong lễ khai mạc cũng như các lễ truyền giới Khất sĩ và Khất sĩ nữ. Sự hiện diện vô hành của Sư Ông khiến cho Chư Tôn đức cũng như tất cả đại chúng Làng Mai đều xúc động. Niềm vui thắp sáng trong từng ánh mắt, nụ cười. Sự hiện diện của Chư Tôn đức cũng khiến cho Sư Ông vui và khỏe hơn. Hầu như các bữa ăn trưa trong Đại giới đàn, Sư Ông đều có mặt cùng Chư Tôn đức. Thầy trò, huynh đệ ngồi bên nhau thật là hạnh phúc!

Đèn nay truyền lại vạn đèn sau

Trong Đại giới đàn Ân Nghĩa cũng đã diễn ra lễ truyền đăng cho 71 vị tân giáo thọ, 62 xuất sĩ và 9 cư sĩ. Ngọn đèn chánh pháp đã được Bụt trao truyền qua bao thế hệ Tổ sư, giờ đây đang được tiếp nối.

Tổ Sư Nhất Định, khai sơn Tổ đình Từ Hiếu, đã phú pháp cho mười lăm vị đệ tử xuất gia của Ngài. Vị Đại sư được phú pháp đầu tiên là Tổ Hải Chiếu, pháp tự là Đoan Trang. Trong bài kệ phú pháp này, Tổ Nhất Định có sử dụng danh từ truyền đăng. Câu thứ tư của bài kệ là “nhất đăng truyền chiếu bách thiên đăng” có nghĩa là một cây đèn truyền xuống sẽ trở thành trăm ngàn cây đèn. Vì vậy, phú pháp (trao gửi pháp) cũng là truyền đăng (trao truyền đèn). Và người nhận pháp được gọi là đắc pháp, hoặc người nối pháp (pháp tự).

Sau Tổ Nhất Định, các Tổ khác cũng sử dụng danh từ truyền đăng. Tổ Hải Thiệu trong bài kệ phú pháp trao cho Tổ Thanh Đăng cũng nói “truyền đăng phụng tổ tông” nghĩa là trao truyền ngọn đèn chánh pháp là để phụng sự tổ tiên và tông phái. Trong bài kệ phú pháp trao cho Tổ Thanh Tịnh cũng có câu “tục diệm truyền phú chúc, minh đăng phụng tổ tông” nghĩa là “ngọn lửa được trao gửi lại, làm cho cây đèn sáng lên mà phụng sự chư tổ và tông môn” . Trong bài kệ phú pháp trao cho Tổ Thanh Bản, cũng có câu “chân đăng kim phú nhữ, hồi quang vạn pháp linh”, nghĩa là “ngọn đèn chân lý bây giờ trao lại cho thầy, đem ánh sáng soi trở lại sẽ thấy vạn pháp đều linh ứng”. Tổ Hải Thiệu đã truyền đăng cho 30 vị. Tổ Tuệ Minh đã truyền đăng cho 11 vị, trong đó có Tổ Thanh Quý. Trong bài phú pháp mà Tổ Thanh Quý trao cho Thiền sư Nhất Hạnh cũng có câu “tâm đăng nhược chiếu kỳ nguyên thể, diệu pháp đông tây khả tự thành” có nghĩa là “nếu đem được ánh sáng của ngọn đèn tâm mà chiếu vào bản tính uyên nguyên, thì sự trao truyền giáo pháp mầu nhiệm sẽ được thành tựu ở cả đông phương và tây phương”.

Một hình ảnh rất đẹp của lễ truyền đăng là hình ảnh thầy Pháp Đăng, sư cô Chân Không, sư cô Chân Đức và các vị đệ tử lớn khác của Sư Ông Làng Mai tại Pháp và Thái Lan đã thay mặt Thầy và Tăng thân phú pháp truyền đăng cho các sư em của mình. Một hình ảnh thật đẹp của sự trao truyền và tiếp nối! Hình ảnh ấy đã khiến Chư Tôn đức vô cùng xúc động và có niềm tin nơi sự tiếp nối của tăng thân Làng Mai.

Lễ truyền đăng tại Làng Mai, Pháp

Chư Tôn đức chứng minh trong lễ truyền đăng

Năng lượng trang nghiêm và hùng hậu của lễ truyền đăng khiến cho chúng tôi nhớ lại lời Sư Ông dạy năm nào: “Thầy cũng như các con là sự tiếp nối của Sư Ông, của Bụt, của Tổ. Chúng ta có chung một dòng sinh mạng. Mỗi ngày chúng ta càng có thêm tuệ giác: tuệ giác của Bụt, của Tổ, của cha ông và của tổ tiên để lại. Chúng ta phải tiếp tục chế tác tuệ giác đó để có thể sống an lạc và tỉnh thức trong từng phút, từng giây, và mang sự an lạc và hạnh phúc đó trao truyền cho con cháu thế hệ mai sau. Chúng ta không thể chỉ trao truyền một mớ kiến thức khái niệm mà phải trao truyền sự sống an lạc, giải thoát của chúng ta. Chúng ta phải làm sao để cho tình thương và tuệ giác mãi mãi tuôn chảy bất tuyệt trong cuộc đời này. Đó là cách hay nhất, cao quý nhất mà chúng ta báo ơn Thầy Tổ, báo ơn Bụt.”

Đại giới đàn đã tạo cảm hứng cho Ni sư Như Minh làm nên những dòng thơ:

Giới đàn Ân Nghĩa
Giới đàn Ân Nghĩa thật hữu duyên
Chư Tôn Thiền đức khắp mọi miền
Về đây hộ niệm cho giới tử
Đạo tình Ân Nghĩa, thật vô biên.
Vui thay trong Đại Giới Đàn
Ân nghĩa bao trùm chốn già lam
Pháp Vân, Cam Lộ, Từ Nghiêm Tự
Truyền trao, tiếp nhận quý vô vàn.
Vui mừng hội ngộ
Thầy còn ngồi đó cho chúng con
Tàng cây che mát sớm chiều hôm
Tuy thân Thầy bịnh, tâm an tịnh
Vô hành đạo đức, tỏa muôn phương.
Chư Tôn Thiền Đức trở về đây
Vấn an sức khỏe, diện kiến Thầy
Cơn bịnh hiểm nghèo vừa thoát khỏi
Thầy còn ngồi đó hy hữu thay!
Mong sao Thầy bình phục như  xưa
Pháp thoại, pháp đàm mỗi sớm trưa
Sách tấn chúng con lo tu tập
Vui mừng hội ngộ nói sao chừ!
Tại Làng Mai, Pháp
Tại Làng Mai Thái Lan

Xem thêm hình ảnh về Đại giới đàn Ân Nghĩa: http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/dai-gioi-dan-va-truyen-dang/dai-gioi-dan-an-nghia-2016