Sinh hoạt năm 2016

Khai mạc khóa tu 21 ngày: Đường về núi Thứu

(từ ngày 01 đến ngày 21 tháng 6 năm 2016 tại Làng Mai, Pháp)

Làng Mai đến Dreamforce 2016

(từ ngày 04 – 07 tháng 10 năm 2016, tại Moscone Center, San Francisco, Mỹ)

Thông điệp Ngày Tiếp nối

(Mừng ngày Tiếp nối của Sư Ông Làng Mai – 11.10.2016)

Sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Ghi chép của đoàn cứu trợ – chương trình “Giọt nước cánh chim” tại miền trung

Lễ đối thú khai mạc khóa an cư kiết đông 2016 – 2017

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, tại xóm Thượng, Làng Mai