Sinh hoạt năm 2016

Làng Mai đến Dreamforce 2016

(từ ngày 04 – 07 tháng 10 năm 2016, tại Moscone Center, San Francisco, Mỹ)

Làng Mai đến Dreamforce 2016 – Xem thêm

Thông điệp Ngày Tiếp nối

(Mừng ngày Tiếp nối của Sư Ông Làng Mai – 11.10.2016)

Thông điệp Ngày Tiếp nối – Xem thêm

Sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Ghi chép của đoàn cứu trợ – chương trình “Giọt nước cánh chim” tại miền trung

Sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ – Xem thêm