Truyền đăng ngày 25-02

 

co hanh__Thai nghiem__chan minh__co nhung

 

dac nghiem__phung nghiem__lay dt 01__lay dt 02

 

thuy nghiem__Dao nghiem__thanh phap__two lay dt

 

tan giao tho_____hinh chung

 

<<về lại trang hình ảnh Đại giới đàn Lắng Nghe<<