Truyền giới Nam khất sĩ

 

Hình ảnh Lễ truyền giới Nam khất sĩ tại Làng Mai (22-02-2011)

y va bat__toan canh

 

ton chung__danh le ton chung

 

thinh su__quy truoc ton duc

 

chap tay__phaplinhaohuong.jpg

 

nang bat__lay ta

 

tan ty kkheo tai Lang__tan ty kheo va HDong

 

<<về lại trang hình ảnh Đại giới đàn Lắng Nghe<<