Truyền giới Thức xoa

 

Hình ảnh lễ truyền giới Thức xoa ma na 21-02-2011

toan canh thien duong x ha chup thang__toan canh thien duong x ha

 

dang huong truyen thuc xoa__suongtungkinh.jpg

gioi tu thuc xoa danh le__gioi tu thuc xoa quy

16 Giới tử sẵn sàng tiếp nhận giới Thức Xoa Ma Na

 

<<về lại trang hình ảnh Đại giới đàn Lắng Nghe<<