Nơi bình yên

Sư cô Thuần Khánh

 

Có một nơi cho bình yên ngự trị

Cho khổ đau kết thành hoa trái yêu thương

Dù khôn lớn em vẫn là thơ dại

Ngây ngô nhìn giọt nắng ướt buổi mai

 

Có một nơi cho bình yên ngự trị

Cho em về yên lại những lao xao

Cho em về nuôi đẹp chí thanh cao

Để yêu thương lắng sâu thành kiên nhẫn

 

Trên đồi cao một mình em thơ thẩn

Vẫn an lành với gió với mưa

Vẫn thanh bình với nắng dọi ban trưa

Không ngần ngại không nhọc lòng chống chỏi

 

Có một nơi không bao giờ thấy mỏi

Không ai cần bảo vệ hoặc rút lui

Ở nơi đó tâm bặt hết buồn vui

Thân ngơi nghỉ lắng sâu dòng nhựa sống

 

Có một nơi bình yên luôn ngự trị

Mọi ngôn từ ý niệm tự dung thông.

 

‘…ngọn lửa hồng trong tim…’

Bát Nhã, 1/1/2006.