Làng Mai năm 2012

Làng Mai hiện đang ở vào tuần lễ cuối của Khóa An Cư Kiết Đông 2012-2013. Tháng Giêng Tây nhưng trời còn ấm lắm. Năng lượng của tăng thân rất bình an và hùng hậu. Đại chúng đang thực tập soi sáng cho từng vị xuất sĩ để mọi người đều có một bức thư soi sáng trong ngày tự tứ, sẽ được cử hành tại thiền đường Nước Tĩnh ở chùa Pháp Vân Xóm Thượng Làng Mai vào ngày mồng 5 tháng 2, 2013. Sau đây xin thuật lại sơ lược những gì đã xảy ra tại Mai Thôn năm 2012.

 

Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ

Đại giới đàn được tổ chức tại Mai Thôn từ ngày 25 tháng Hai đến 29 tháng Hai năm 2012 rất hùng tráng mà cũng rất tưng bừng nhờ sự viếng thăm của ba phái đoàn các vị Tôn túc Trung Nam Bắc Việt Nam.

Bên quý vị Tôn túc miền Trung có các Hòa thượng như Hòa thượng Chí Mãn, Huệ Ấn, Thượng tọa Từ Đạo và đại đức Từ Thông. Ở miền Nam năm nay có được nhiều vị Hòa thượng lớn quang lâm như các Hòa thượng Tịnh Hạnh, Nhật Quang, Như Tín, Phước Trí, Thiện Tánh, Minh Cảnh và Minh Nghĩa. Ngoài ra còn có các Thượng tọa Giác Độ, Thiện Bảo, Thanh Huân, Nguyên Hạnh, và các đại đức Nguyên Hiền, Quảng Phúc từ miền Bắc.

Bên chư Tôn túc ni thì có quý Sư Bà Tịnh Hạnh (chùa Bồ Đề), Tịnh Thường (chùa Phổ Đà), Tịnh Nguyện (chùa Phước Hải), Chơn Hiền (chùa Diệu Hỷ), Như Tuấn (chùa Phổ Hiền, Pháp), Kiều Đàm (Vũng Tàu), Lưu Phong, ni sư Minh Đăng (chùa Kiều Đàm, Sài Gòn), Như Minh (chùa Tây Linh, Huế). Miền Bắc có quý Sư Trưởng Đàm Lan, Đàm Kiên, Đàm Đoan, Đàm Vĩnh, Đàm Nghiêm, quý Ni sư Tịnh Quán, Hạnh Châu, Diệu Bảo, Diệu Sen, và Diệu Đoan.

Trong Đại giới đàn Tình Huynh Đệ năm nay, Lễ Truyền Đăng khá lớn. Sư Ông truyền đèn tuệ cho 20 vị ở Pháp nhưng đồng thời cũng truyền cho nhiều vị ở Thái Lan và Lộc Uyển. Các vị ở xa Làng thì được tăng thân xuất sĩ tại Trung tâm địa phương đại diện cho Sư Ông truyền trao đèn và bài kệ phó pháp, như thế để cho gia đình các vị nhận đèn có thể tham dự.

Sau đây là bài kệ đắc pháp của các vị nhận truyền đăng
Kệ Truyền Đăng tại Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ 2012

Cũng trong Đại Giới Đàn này, Làng Mai đã chia sẻ cho bốn chúng về Mười Bốn Giới Tiếp Hiện Tân Tu. Việc tân tu giới bản cho hai giới xuất sĩ và cư sĩ áp dụng vào đời sống hằng ngày là vấn đề mà Tăng thân Làng Mai luôn quan tâm đến. Theo đà tiến hóa của thời đại ngày nay, thời đại phát triển kinh tế song song với những tệ nạn xã hội đang lan tràn khắp nơi thì việc tân tu giới bản rất cần thiết cho việc áp dụng tinh thần giới luật vào đời sống hằng ngày của chúng ta. Nếu không tân tu các giới bản kịp thời để thích ứng với đời sống của con người trong thời đại hiện nay thì chúng ta không tiếp tục đóng góp được vào sự nghiệp độ sinh mà Bụt đã làm cách đây 2600 năm trước.

Khai mạc Ăn Mừng Làng Mai 30 tuổi là chiếc bánh lớn cả nửa thước vuông do một cô thiền sinh tới tu học có nghề làm bánh thực hiện.

 

Ba lần xuất gia trong năm 2012

Vào ngày 30.1.2012 Làng Mai đã làm lễ xuất gia và truyền 10 giới cho 26 vị tập sự thuộc gia đình Cây Cúc Đại Đóa gồm có các sư chú Chân Trời Linh Thứu (Việt Nam-Trà Vinh), Chân Trời Bắc Sơn (Việt Nam-Vĩnh Long), Chân Trời Nguyên Sinh (Việt Nam-Trà Vinh), Chân Trời Đại Giác (Thụy Sỹ), Chân Trời Đại Tuệ (Đức), Chân Trời Đại Định (Indonesia), Chân Trời Lĩnh Nam (Việt Nam-Huế), Chân Trời Đại Nguyện (Việt Nam-Đồng Tháp), Chân Trời Hiền Lương (Việt Nam-Bình Thuận), Chân Trời Đâu Xuất (Việt Nam-Daklak), Chân Trời Xá Vệ (Việt Nam-Huế) và mười lăm sư cô là Chân Trung Nghiêm (Canada), Chân Trăng Đông Hải (Quảng Đông), Chân Trăng Thủy Tiên (Việt Nam-Đã Nẵng), Chân Trăng Vườn Tiên (Việt Nam-Đồng Tháp), Chân Trăng Hoa Tiên (Việt Nam-Bình Thuận), Chân Trăng Hương Tích (Việt Nam-Quảng Trị), Chân Trăng Sông Hồng (Việt Nam-Quảng Trị), Chân Trăng Hiên Ngọc (Việt Nam-Bình Thuận), Chân Trăng Quy Nguyện (Việt Nam-Sài Gòn), Chân Trăng Núi Na (Việt Nam-Hải Dương), Chân Trăng Tản Viên (Việt Nam-Huế), Chân Trăng Ngàn Phương (Việt Nam-Bình Thuận), Chân Trăng Hương Giang (Việt Nam-Huế), Chân Trăng Tịnh Chiếu (Việt Nam-Khánh Hòa) và Chân Trăng Kinh Kỳ (Việt Nam-Huế).

Vào ngày 04/07/2012 Làng Mai đã có lễ xuất gia và truyền 10 giới cho 19 vị tập sư xuất gia thuộc gia đình cây Hoa Đỗ Quyên (Azalea Flowers), đó là các sư cô Chân Trăng Tam Muội (Anh quốc), Chân Trăng Tin Yêu (Indonesia), Chân Trăng Tịnh Thường (Việt Nam-Huế), Chân Trăng Linh Sơn (Thailand), Chân Trăng Hải Ấn (Canada), Chân Trăng Ân Nghĩa (Lào), Chân Trăng Cam Lộ (Việt Nam-Thanh Hóa), Chân Trăng Cố Hương (Việt Nam-Huế), Chân Trăng Diệu Lý (Đức), Chân Trăng Lên Ngôi (Việt Nam-Sài Gòn), Chân Trăng Nguyên Sơ (Việt Nam-Nghệ An), Chân Trăng Bích Ngọc (Việt Nam-Huế), Chân Trăng Huyền Sử (Việt Nam-Lâm Đồng), và sáu sư chú Chân Trời Tùy Niệm (Úc), Chân Trời Bình Minh (Việt Nam-Bắc Giang), Chân Trời Phạm Hạnh (Hòa Lan), Chân Trời Tương Lai (Việt Nam-Nam Định), Chân Trời Biểu Hiện ( USA) và Chân Trời Trung Hậu (Việt Nam-Khánh Hòa).

Ngày 5.11.2012, tại thiền đường Nước Tĩnh, Xóm Thượng – Làng Mai, Pháp Quốc cũng như tại thiền đường Trời Phương Ngoại, Thái Lan đã diễn ra buổi lễ xuất gia và truyền 10 giới cho 16 vị tập sự thuộc gia đình Cây Hoa Kim Ngân (Honey Suckle Flowers), đó là các sư cô Chân Trăng Hồng Ân (Việt Nam), Chân Trăng Thong Dong (Việt Nam), Chân Trăng Lý Tưởng (Việt Nam), Chân Trăng Thành Tựu (Việt Nam), Chân Trăng Hạnh Nguyện (Việt Nam), Chân Trăng Thường Trú (Việt Nam), Chân Trăng Chiếu Diệu (Việt Nam), Chân Trăng Cơ Duyên (Việt Nam), Chân Trăng Chí Thành (Việt Nam), Chân Trăng Lưu Ly (Việt Nam), Chân Trăng Sáng Soi (Việt Nam), Chân Trăng Tỏ Tường (Việt Nam) và bốn sư chú Chân Trời Giải Thoát (USA), Chân Trời Quán Chiếu (USA), Chân Trời Hiện Tại (USA) và Chân Trời Bồ Đề (USA).

 

Các chuyến hoằng hóa ở Anh Quốc và Ireland

Ngày 26/3 Sư Ông và một số các thầy, các sư cô lên đường hoằng hóa bên Anh. Đây là quê hương của thầy Pháp Linh và sư cô Hiến Nghiêm nên hai vị đã rất chu đáo trong việc tổ chức để Sư Ông có cơ hội độ được nhiều người ở nước hai vị. Năm nay có Lord Richard Layard và Lord Philipps của Sudbury nhất định mời cho được Sư Ông tới House of Lords để chia sẻ pháp môn tu chánh niệm cho Quốc Hội Anh. Lord Richard Layard rất tâm đắc về những phương pháp dạy trong quyển sách GIẬN của Sư Ông là một trong những vị niên trưởng của Thượng Viện Anh. Trước khi Sư Ông giảng, Lord Layard đã đọc cho mọi người nghe một đoạn trong sách Giận và tuyên bố rằng đoạn văn ấy đã giúp cho ông rất nhiều. Vì thế cho nên vào ngày 27/3, lúc 3 giờ chiều có nhiều vị trong Thượng Viện (House of Lords), một số dân biểu thuộc House of Commons (Hạ Viện) cùng một số ký giả đã đến House of Lords để nghe Sư Ông thuyết trình và để đặt những câu hỏi trực tiếp. Sau buổi nói chuyện này, ký giả Tony Bates đã viết bài Mở cửa trái tim rất cảm động ở nhật báo Irish Times Health.

Ngày 29/3/2012 là ngày Sư Ông thuyết pháp cho hơn ba nghìn người tại Sảnh Đường Lễ Lược Hoàng Gia (Royal Festival Hall). Sảnh đường thật hoành tráng. Rất tiếc là nơi trưng bày thư pháp của Sư Ông quá hẹp nên nhiều người không có dịp thỉnh thư pháp về tu tập dù rất muốn và đã xếp hàng khá lâu. Ngày hôm sau, thứ Sáu là ngày nghỉ ngơi, quý thầy quý sư cô mới đi Anh lần đầu được đi tham quan thắng cảnh London.

Khóa tu cho giáo chức từ 30/3/2012 đến 2/4/2012. Chiều thứ Sáu, một số các thầy và các sư cô đã bắt đầu hướng dẫn khóa tu giáo chức tại The American School nơi phái đoàn xuất sĩ Làng Mai cư trú ngay trong thời gian ở tại London. Dù đã chiếm hết các phòng ngủ của học sinh nội trú (khóa tu này xảy ra vào lúc trường nghỉ lễ Phục Sinh) nhưng ban tổ chức vẫn không có chỗ ngủ đủ cho tất cả thiền sinh. Vì vậy ban tổ chức chấp nhận cho phân nửa thiền sinh ở ngoài. Họ chỉ cần sáng sớm đi tàu điện ngầm đến cho kịp để cùng ngồi thiền, cùng ăn sáng và sau buổi thiền tối thì đi bằng tàu điện ngầm về nhà trong chánh niệm. Khóa tu kéo dài trong bốn ngày liên tiếp: thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai. Giáo chức thuộc nhiều vùng khác nhau của Anh quốc và từ Hoa Kỳ nhờ ghi tên sớm thì được ở trong cư xá sinh viên. Chủ đề của khóa tu là “Thầy giáo cô giáo có hạnh phúc sẽ thay đổi được cả Thế Giới (Happy Teachers will change the World). Sư Ông giảng dạy nhiều về nhận thức tương tức trong đời sống và trong công tác giáo dục. Ai cũng hạnh phúc tham dự và ngày chót 2/4/2012 có hơn hai trăm vị đã tiếp thọ Năm giới, gọi là Năm Phép Tu Tập Chánh Niệm.

Trưa ngày 01/04/ 2012 Sư Ông thuyết pháp tại Quảng Trường Trafalgar Square. Các bạn gọi là Trafalgar Square Mob. Flash Mob là danh từ mới của người trẻ Âu Mỹ sử dụng để gọi những buổi gặp mặt bất ngờ của người trẻ không báo trước, không quảng cáo trước. Người trẻ hẹn nhau trên mạng lưới. Buổi sinh hoạt ngoài trời này không cần thuê rạp, quảng cáo và bán vé. Gần năm ngàn người đã quy tụ tại Quảng Trường Trafalgar hôm ấy. Trước hết là quần chúng cùng ngồi thiền với Thầy và các vị xuất sĩ. Sau đó quý thầy và quý sư cô trì tụng danh hiệu bồ tát Avalokitesvara. Thầy đã giảng về Đạo Đức Toàn Cầu, các tham dự viên của Khóa Tu Giáo Chức vì thế đều có mặt tại Thích Nhất Hạnh Trafalgar Square Flash Mob. Thầy cũng giảng dạy về Bốn Câu Linh Chú. May mà âm thanh khá tốt, tỏa ra bốn hướng, góc nào cũng nghe rõ. Thành phần tham dự đủ lứa tuổi, nhiều nhất là từ 20 tuổi đến 50 tuổi. Người trẻ khá đông, nhiều vị cha mẹ đã dẫn con đi cùng.

Ngày 02/04/2012 bế mạc khóa tu Giáo chức ở The American School. Sau đó tăng thân xuất sĩ được mời về Kent Hall thăm nhà của ba mẹ sư cô Hiến Nghiêm, người Anh.

Đại chúng được nghỉ ngơi, tham quan tòa lâu đài thế kỷ thứ 16 này, đi thăm nông trại, vườn cây ăn trái, sở chăn nuôi của lâu đài. Hoa thủy tiên màu vàng và màu trắng nở rộ khắp công viên thật rộng trước lâu đài. Trong ngày thứ Ba và sáng ngày thứ Tư tháng 4, đại chúng được nghỉ ngơi. Trưa ngày 4.4.2012, phái đoàn lên đường về Đại Học Nottingham.

 

Khoá tu ở trường Đại  Học Nottingham

Đại Học Nothingham rất đẹp, khóa tu cũng rất đẹp. Thiền đường, chỗ ăn chỗ nghỉ của Sư Ông và quý thầy quý sư cô được thiền sinh thu xếp chu đáo. Một chiếc ô tô để dành cho thị giả chở Sư Ông đi dạy. Một chiếc xe khác chở sư cô Chân Không đi dạy thiền buông thư, tham vấn riêng và pháp đàm. Tăng thân Anh làm việc rất chu đáo về việc gây quỹ cho trung tâm ở Anh trong tương lai… Ngày 08.04.2012, Thầy dạy về Phục Sinh và Thiền Sỏi. Ngày cuối khóa tu, Thầy dạy về Ba Cánh Cửa Giải Thoát. Có một nữ tu Công Giáo nói ngày Phục Sinh năm nay là năm duy nhất bà không đi Nhà Thờ để tham dự lễ Phục Sinh. Nhưng may quá, Thầy giảng về Phục Sinh thật sâu và bất ngờ giúp bà cùng một người bạn xưa cũng là linh mục thật cảm động và có tuệ giác mới về tính vô tướng của Phục Sinh.

Cuối khóa tu có 23 người thọ Mười Bốn Giới Tiếp Hiện và hơn 500 người thọ Năm giới (Five Mindfulness Trainings). Vì có văn bản Năm Giới Tân Tu nên người tuy đã thọ Năm giới trước đây cũng xin được một số thọ lại.

 

Ireland (Ái Nhĩ Lan)

Ngày 10.4.2012 phái đoàn bay sang Dublin bằng máy bay Air Lingues. Ireland là một nước tuy nói tiếng Anh, nhưng văn hóa có rất nhiều điểm rất khác với nước Anh. Con người hiền hòa, phong cảnh cũng hiền. Ireland là nước có những vết thương lớn với Anh quốc như Việt Nam có những vết thương với Trung Quốc vậy.

Vừa xuống phi trường thì đã có bài báo chào mừng thầy trò Làng Mai đăng ở nhật báo The Irish Times ở thủ đô Dublin.

Chủ đề khóa tu là Gieo Trồng Hạnh Phúc (Cultivating Happiness). Đất tâm bỏ hoang thì sẽ đầy gai góc. Biết tu tập gieo trồng những hạt giống tốt thì gặt hái hoa trái hạnh phúc. Tâm là đất. Bồ Đề Tâm là người làm vườn. Tam Bảo là thời tiết tốt. Mưa nắng thuận hòa là môi trường thuận lợi. Thầy dạy nhiều về tánh tương tức giữa Hạnh Phúc và Khổ Đau, về các ý niệm thành công, tranh đua, về sự ý thức của giây phút hiện tại và hạnh phúc trong mỗi bước chân trên con đường thực tập. Hạnh phúc và con đường đưa tới hạnh phúc là một (There is no way to happiness. Happiness is the Way). Thầy cũng dạy về các bài tập trong Kinh An Ban Thủ Ý, về Năm giới và Mười Bốn Giới Tiếp Hiện. Thầy dạy về tính lắng dịu và hạnh phúc của Niết Bàn trong hiện tại, phương pháp lắng nghe, ái ngữ, hạnh phúc chân thực và tình yêu chân thực.

Đêm ấy, phái đoàn ngủ lại tại tu viện Dominican và xế chiều hôm sau ngày 11/04 Thầy thuyết pháp tại Convention Center Dublin với đề tài “Phép Lạ của Chánh Niệm”. Chỉ có hai nghìn chỗ mà hội trường dàn trải thật vĩ đại. Thiên hạ ngồi thành vòng cung, hội trường rất nguy nga diễm lệ. Khi ra về chúng tôi biết có một số đồng bào ngươi Việt tuy tiếng Anh chưa giỏi lắm nhưng cũng đã đến thăm hỏi, nghe Thầy dạy, họ hãnh diện về thầy mình, cảm động và khóc. Một số các sư cô ở lại chờ đồng bào đến để chụp hình trước khi ra về và hẹn vào tuần tới khi phái đoàn đã hướng dẫn xong khóa tu ở Killamey trở về sẽ được gặp nhau lại ở Dublin.

Ngày 12.04.2012. Phái đoàn đi bốn tiếng xe hơi về Kilamey, trung tâm du lịch sang trọng. Ban tổ chức đã thuyết phục được chủ các khách sạn cho giá tối thiểu để cho những nhà giáo bình thường nào cũng có thể ghi tên dẫn vợ con đến tu trọn bốn ngày. Khóa tu ở đại học Nottingham hơn 800 người, chúng tôi tưởng quá đông. Ai ngờ tới đây hơn 1100 người ghi tên và vì hết chỗ nên không thể nhận thêm được. Thiền sinh tu tập rất hết lòng những pháp môn Thầy dạy. Họ tu tập như mực thấm vào giấy, siêng năng đi thiền tọa, thiền đi, thiền ăn cơm, pháp đàm, chuyển hóa từng ngày và báo cáo tu tập lên Thầy. Đến ngày chót không ai muốn rời khóa tu. Báo chí và thiền sinh ai cũng thương quý tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Quý thầy đi tắm biển, đi ngồi thiền ngoài bờ hồ, nhảy dây, tập khí công…, báo chí đều đăng tin và hình ảnh như đăng tin tài tử xi – nê khiến mọi người phát ngượng!

Ngày 15.04.2012. Phái đoàn phải về lại Dublin để hôm sau còn đi Belfast Bắc Ái Nhĩ Lan, nơi mà Sư Ông được Quốc Hội mời chính thức thuyết trình tại Stormont (Stormont là tên ngôi nhà Quốc Hội Bắc Ái Nhĩ Lan nằm tại Belfast).

Ngày 16.04.2012 tại Quốc Hội Bắc Ireland, dân biểu Martina Anderson, vị dân biểu trưởng khối đối lập rất vui mừng ra tiếp đón thiền sư và phái đoàn. Cách đây 20 năm, Martina Anderson đã từng dính vào vụ khủng bố ôm bom cảm tử sắp nổ bom trên xe lửa nhưng bị bắt. Nhóm này kêu gọi độc lập cho Ái Nhĩ Lan, muốn tách Ireland ra khỏi ách đô hộ của chế độ Anh quốc. Bà bị tù 18 năm, ra tù tranh cử chức dân biểu và lãnh đạo nhóm dân biểu đối lập. Đắc cử và hiện làm Phụ Tá cho Thủ Tướng và cũng là dân biểu Quốc Hội Bắc Ái Nhĩ Lan. Bà Anderson nhất định bảo các bạn phải để bà đích thân giới thiệu “người hùng” của bà với Quốc Hội. Bà xin phép đọc một đoạn trong quyển Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức của Sư Ông và nói rằng trong năm đầu khi ngồi tù, đi qua tuyệt vọng và căm phẫn ngày này qua ngày khác, bà đã may mắn được một bạn bên ngoài gửi tặng quyển sách này. Những đoạn bà đã trích đọc trên đã cứu sống bà, đã xây dựng bà và đã đưa bà lên địa vị hôm nay. Lâu nay ra tù, làm bao nhiêu việc cho đồng bào của bà trong tinh thần chánh niệm Sư Ông đã dạy mà không hề nghĩ thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn còn sống trên cõi đời này. Bà được nuôi dưỡng sự phấn khởi bởi những lời dạy dỗ đó và cứ nghĩ Thiền Sư này cũng là một nhân vật lịch sử của thời quá khứ như Gandhi, Kitô. Nhưng không ngờ thiền sư này lại đang còn sống và hôm nay bà được hân hạnh giới thiệu với thính chúng Quốc Hội!

Thuyết giảng xong ở Quốc Hội, Sư Ông và phái đoàn phải về ngay Dublin để nghỉ ngơi tại tu viện Công Giáo, nơi phái đoàn đã lưu trú ngay khi mới tới Ireland. Chiều hôm đó cả đoàn 30 thầy và sư cô được ăn cơm Việt Nam do các Phật tử Việt Nam đãi. Có nhiều món chay đặc biệt đậm đà quê hương. Các cháu và các bậc cha mẹ sau đó được quý thầy quý sư cô chỉ dẫn những phương pháp tu học. Bên phía phụ huynh thì có sư cô Chân Không, bên các cháu thì có nhiều thầy, sư cô trẻ như thầy Pháp Hữu, sư cô Tảo Nghiêm chăm sóc. Các vị đã dạy nhiều bài hát tu học tiếng Việt, tiếng Anh và chỉ dẫn sự tu học bằng tiếng Anh khiến các cháu vui lắm. Ai cũng rất mong quý thầy quý sư cô trở lại cho một khóa tu nữa. Các thầy, sư cô Tây phương tuy có trở lại Ireland để hướng dẫn 4 khóa tu vào tháng 10 năm 2012 nhưng vì không có sư cô hay thầy nào người Việt nên không liên lạc được với Cộng đồng người Việt.

Ngày hôm sau phái đoàn bay trở về Bordeaux trước sự bịn rịn của Phật tử Việt Nam và Ái Nhĩ Lan. Phong thổ Ái Nhĩ Lan thật đặc biệt, hiền hòa nên người gốc châu Âu hay gốc Việt Nam sống ở đây cũng rất hiền hòa thân thiết.

 

Khóa Tu Tiếng Pháp 28.4 – 04.05

Về tới Pháp ngày 18.4 thì ngày 25.4 đã khai mạc khóa tu tiếng Pháp tại Làng Mai. Không ngờ thiền sinh cũng quá đông dù báo tin rất trễ và dù khóa tu không trùng ngày nghỉ lễ Phục Sinh. Hơn 800 thiền sinh đã đến tu và có người phải ngủ lều. Lần nào khóa tu của Sư Ông cũng có rất nhiều người được chuyển hóa và trị liệu. Cuối khóa tu có hơn 400 người thọ trì Năm Giới, tức là Năm Phép Tu Tập Chánh Niệm.

 

Khóa Tu Sức Khỏe

Năm nào cũng thế, tăng thân xuất sĩ bốn xóm Làng Mai thường để từ bảy đến mười ngày thanh lọc cơ thể bằng cách ăn rất ít hay nhịn ăn luôn, uống nhiều nước lọc và đi bộ, tập thể dục và tập khí công… để làm mới sức khỏe. Vì thế năm nào cũng có khóa tu sức khỏe cho thiền sinh. Có rất nhiều thiền sinh ghi tên dự khóa tu chỉ vì vấn đề sức khỏe thôi. Nhưng đi tu rồi, họ nhận ra rằng sức khỏe của tâm quan trọng hơn cả sức khỏe của thân nên lại trở về tham dự các khóa tu truyền thống Chánh Niệm của Làng để làm mới thân tâm cùng một lúc.

 

Khóa tu 21 ngày với chủ đề Nhà Khoa Học nắm tay nhà Phật Học
(từ ngày 01.06 đến ngày 21.06.2012 tại Làng Mai)

Truyền thống Làng Mai là mỗi hai năm thì có một khóa tu 21 ngày. Các võ lâm cao thủ của Làng Mai trên thế giới từ hai ba chục năm nay đều tìm cách về Làng. Trong dịp này, bạn bè cũ gặp nhau vui như ngày hội mà lại thanh tịnh tươi mát, không ồn ào. Năm nay khóa tu 21 ngày có thật nhiều người từ các nước châu Á đến tham dự như Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và dĩ nhiên đa số vẫn là thiền sinh các nước châu Âu và Bắc Nam Mỹ châu. Năm nay có rất nhiều nhà khoa học châu Âu và Bắc Nam Mỹ châu tham dự trong đó có giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Họ có nhiều đóng góp sâu sắc và tiến bộ gửi đến Sư Ông. Rất tiếc khoa học gia họ Trịnh vì bận rộn nên chỉ dự một tuần đầu của khóa tu 21 ngày. Nhà khoa học Trịnh Xuân Thuận tuy không tham dự được phần đối thoại của các đồng nghiệp trong các ban ngành khác, nhưng cũng đã có dịp thuyết trình một lần và trả lời các câu hỏi một lần trong khóa tu. Cũng trong khóa tu này, chùa Sơn Hạ đã mở cửa phòng triển lãm thư pháp của Sư Ông để mừng Làng Mai 30 tuổi với những buổi hòa nhạc ngoài trời rất vui và ấm cúng.

 

Khóa tu tháng Bảy: Ăn mừng 30 năm Làng Mai.

Mùa Hè 2012, Làng Mai tưng bừng màu sắc của các nước, đặc biệt nhất là từ Việt Nam. Chưa bao giờ người trong nước sang Làng Mai đông đến thế. Mỗi tuần, đến ngày thứ hai trong tuần, ngày nghỉ ngơi của tất cả thiền sinh Tây phương, người Việt được Sư Ông cho riêng một bài pháp thoại tiếng Việt tại Xóm Trung. Ngay chính các cháu sinh ra ở nước ngoài, nói tiếng nước ngoài hay hơn tiếng Việt mà cũng đồng ý là ‘‘Sư Ông giảng tiếng Việt nghe thích hơn tiếng Anh nhiều dù con giỏi tiếng Anh hơn’’. Có một đoàn truyền hình Quảng Đông-Trung Quốc đến và cũng rất thích nghe Sư Ông giảng bằng tiếng Việt. Trưa nào sau khi ăn cơm, thay vì nghỉ trưa, sư cô Chân Không không về Xóm Mới mà ở lại Xóm Trung để cùng đi chụp hình trong những đồng hoa hướng dương nở rộ với bạn bè cũ và ăn trưa xong thì ngồi hát chung các bài hát xưa với các bạn và các cháu. Không khí rất Việt Nam như những năm đầu khi Làng mới mở cửa. Hồi xưa, chỉ có đồng bào tị nạn. Ôi, ba mươi năm mà chỉ mới như ngày hôm qua, nhưng ngọt ngào sâu sắc làm sao!

Cũng trong khóa tu này có ngày ăn mừng sinh nhật Làng Mai 30 tuổi với múa lân, văn nghệ, triển lãm sách và pháp cụ ở Xóm Mới rất vui tươi và hoành tráng vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba.

 

Tháng Tám: Thiền đường Hơi Thở Nhẹ

Ngày 5.08.2012, chiếc xe buýt đầu tiên 59 chỗ đưa bà con người Việt đi Đức, ghé Paris chơi một ngày. Tăng thân xuất sĩ thiền đường Hơi Thở Nhẹ đóng thêm sàn gỗ dài ra ngoài trời, căng lều để có thêm một phòng sinh hoạt khá rộng. Giờ ăn, mọi người ngồi ăn chung trong chiếc lều đó. Tối thì khiêng bàn đi, kéo nệm ra để cô bác ở nghỉ tạm qua đêm. Chật mà ấm cúng tình đồng bào! Cô Tám báo cáo là nằm ở sàn nhà tuy lạnh nhưng ấm tình bạn nên ngủ rất ngon dù chỗ ngủ quá sơ sài so với bao nhiêu ngôi nhà ấm cúng của con cháu ở Paris.Thiền đường nằm gần sông Marne rất êm ả nên nhiều cô bác đã thức dậy sớm đi thiền hành ở bờ sông rất hạnh phúc. Đi thiền hành dọc bờ sông Marne thì hạnh phúc nhiều hơn là leo lên thiền đường ngồi thiền vì trên đó đã quá đông, không còn một chỗ ngồi nào.

Hôm sau xe đi thẳng qua Đức tới Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (viết tắt Viện PHUDCA).

 

11-16/8/2012 Chư tổ còn thương

Xe buýt chở bà con người Việt tới Viện PHUDCA, gần Koln-Bohn lúc 19 giờ tối. Trong cùng ngày, suýt soát cùng giờ, đoàn gồm có sáu chiếc xe Van của Làng và một chiếc xe buýt thứ hai 60 chỗ của Gerardins Transports chở hơn một trăm xuất sĩ của Làng Mai tới Viện PHUDCA.

Phái đoàn của Sư Ông, ngày hôm sau 08.08.2012 mới đến. Tối hôm đó Sư Ông đi khám mắt ở bệnh viện Mắt ở Cologne tới khuya mới về đến nhà. Mắt sư ông chữa trị kịp thời vì chư tổ còn thương! Sáng ngày 09.08, vào 11 giờ có buổi họp báo tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu, có cả ông thị trưởng Waldbröl tham dự. Ông nói chưa lần nào nghe Sư Ông nói chuyện mà ông lại cảm động như lần này. Một ký giả nghe xong liền xin ghi tên cho cả gia đình cùng tham dự vào khóa tu sắp tới.

 

Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan tại Viện Vô Ưu

Viện là một tòa nhà dài 150 mét, cao sáu tầng với 462 phòng. Tòa nhà này đã chứng kiến nhiều thảm kịch đau đớn trong thời Đức quốc xã. Vì vậy đã có quyết định làm Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan năm nay tại đây. Một số các thầy lớn từ Tổ Đình Từ Hiếu, từ các tỉnh miền Trung Duyên Hải, từ các tỉnh miền Nam và cực Nam nên Lễ Trai Đàn Chẩn Tế rất hoành tráng. Trên 100 chư tôn đức tăng ni ngồi hộ đàn trong khi ban kinh sư gồm có sáu thầy thay phiên nhau trì tụng lễ nhạc đầy hùng tráng. Khi thầy Từ Hải tuyên đọc bài Khấn Nguyện mà Sư Ông đã viết tại Trai Đàn Chẩn Tế ở Việt Nam, chúng tôi ngồi nghe, ai cũng khóc ròng. Tai ương ghê gớm tại Đức cũng không thua gì những tai ương tại Việt Nam. Chúng tôi thổn thức nghĩ đến bao nhiêu người chết trong thế chiến thứ hai, đến hằng chục ngàn người Do Thái bị đưa vào lò gaz chết ngạt, bao nhiêu trẻ em khuyết tật chết oan. Lời tụng kinh hùng tráng của quý thầy vang rền trong toàn Viện Vô Ưu như gột rửa, như quét dọn, như ôm ấp, như trị liệu và giải tỏa. Thời kinh này đã hóa giải biết bao nhiêu là oan khiên chẳng những cho vùng đất nầy mà cho toàn cả nước Đức và châu Âu.

11.8 đến 16.8.2012 Khóa tu cho người Hà Lan bắt đầu tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu. Văn phòng đã báo cáo là chỉ có hơn 500 người ghi tên nhưng khi bắt đầu thì con số lên đến hơn 700 thiền sinh. Viện Phật Học có tòa nhà Vô Ưu và bên cạnh là chùa Đại Bi cũng có 40 phòng. Vì chưa đủ tài chính để hoàn chỉnh hệ thống phòng hỏa nên ban tổ chức không thể nhận thiền sinh nhiều. Nhưng năm nay tầng trệt vừa được thiết bị cùng hơn 100 căn phòng của Viện, nên quý thầy và quý sư cô ở Viện muốn ăn mừng NGÀY KHAI MẠC Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu và cũng để ăn mừng Làng Mai ba mươi tuổi và Sư Ông đã có bảy mươi năm tuổi tu. Năm nào Sư Ông sang Đức, Viện cũng phải thuê một chiếc lều to bằng vải bố trắng to, rộng rãi, chứa được 1000 người để làm thiền đường.

Thiền sinh nghe Thầy hướng dẫn tổng quát vào lúc 7 giờ 30 tối, sau khi đại chúng xuất sĩ trì tụng danh hiệu Bồ tát Avalokiteshvara. Khóa tu kéo dài đến ngày 16.08.2012. Thiền sinh tu tập tinh chuyên, hết lòng và được chuyển hóa rất nhiều ngay trong khóa tu. Một số thiền sinh xin ở lại dự khóa tu tiếng Đức và tham dự ngày KHAI MẠC Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu sẽ xảy ra ngày 22.08.2012.

19.08.2012: Chủ Nhật, 19.8 là ngày Quán niệm dành cho số người quá bận rộn chỉ có thể tham dự từ sáng sớm đến tối mà không ở qua đêm, có hơn 1100 người ghi tên. Nhưng đến sáng 19.08 thì thiên hạ tới đông quá. Có thể là 1600 người. Tuy đã căn dặn thiền sinh tự túc đem thức ăn picnic tới nhưng ban ẩm thực vẫn phòng hờ nấu thêm phòng khi họ quên đem thức ăn trưa thì sẽ không bị đói.

Khóa tu tiếng Đức năm nay đông hơn các năm trước. Có hơn 800 người tham dự. Có cả đồng bào Việt Nam tới từ trong nước mà cũng có rất nhiều đồng bào tới từ châu Âu và Bắc Mỹ châu. Thiền sinh Đức đa số cắm lều ngủ ngoài trời, Viện chỉ có hơn 300 giường ngủ bên trong 100 căn phòng đúng tiêu chuẩn an ninh hỏa hoạn.

Đất cắm lều thì mênh mông, có tới sáu mẫu vườn táo và bãi cỏ xanh non. Có khu đất dành cho những chiếc lều của các vị xuất sĩ, khu thì dành cho lều của thiền sinh nam, khu cho thiền sinh nữ, khu cho những gia đình, khung cảnh tưng bừng và vui như ở Làng Mai. Khóa tu này bắt đầu từ ngày 20.8 và chấm dứt vào ngày 25.8.2012. Thầy Pháp Ấn, Viện Trưởng Viện PHUDCA đã hướng dẫn tổng quát cho thiền sinh vào ngày đầu. Trong khóa tu này có xảy ra Lễ Khánh Thành Viện PHUDCA. Đó là ngày 22.08.2012.

 

Lễ Khai mạc Viện Phật Học Ứng Dụng được tổ chức rất hoành tráng.

Từ sáng sớm, nhân viên Tòa thị chính đã đến để phụ giúp, nhưng tăng thân xuất sĩ đã chuẩn bị từ lâu và mọi việc tuần tự diễn ra rất vui và thư thả. Quý thầy quý sư cô dù bận mấy cũng làm việc trong chánh niệm. Mặt tiền của Viện đã được dọn gọn ghẽ và thanh tú: khóm Rhododendron chỗ này, bụi trúc vàng chỗ kia, những cây tùng cây bá xanh suốt mùa Đông nằm chỗ nọ. Dưới tấm bảng Viện Phật Học Châu Âu có vuông lụa đỏ to 2m X 2,5 m có hình chụp nghiêng Sư Ông đang bắt ấn định tâm trước một vòng tròn bút pháp tượng trưng cho tuệ giác viên mãn.

Sáng nào cũng thế, sau nửa giờ ngồi thiền, ban Võ Công Thiền Từ Hiếu Tự ra luyện tập võ nửa giờ trước khi vào ăn sáng. Sáng nay có 50 thầy mang áo Võ Công (chỉ là áo năm thân của quý thầy mặc thường ngày khi làm việc) nhưng lưng thắt đay màu cam rất đẹp ra tập võ, trẻ em và người lớn đứng xem đều… mê!

Vào 9 giờ sáng, quan khách đã tập hợp. Đài Truyền Hình Toàn Quốc Đức đã trực sẵn. Quan khách gồm có tất cả thành viên Hội Đồng Thành Phố, các vị chức sắc quanh vùng trong đó có quý vị linh mục và mục sư tất cả các nhà thờ quanh vùng. Người đứng chủ trương mời khai giảng Viện này là thầy Viện trưởng Thích Chân Pháp Ấn và ông Thị trưởng thị xã Waldbröl. Sư Ông bắt đầu bằng một buổi vấn đáp cho thiền sinh trong khóa tu, có tất cả quan khách tham dự. Sau đó Sư Ông nói về sự thiết yếu của chánh niệm trong sự sống hằng ngày và mục đích của Viện PHUDCA là quảng bá lối sống có khả năng chuyển hóa và trị liệu cho xã hội đương thời. Đó là một năng lượng kỳ diệu tên là chánh niệm có thể chuyển hóa cơn giận, cơn sợ hãi, bức xúc, có thể chữa lành những nỗi khổ niềm đau. Nhưng năng lượng này ta không mua được mà cũng không cầu xin từ chư Bụt hay chư vị Bồ tát, ta phải tự luyện thôi, bằng sự sống hằng ngày. Sau đó ông Thị Trưởng và thầy Pháp Ấn đọc diễn từ, mọi người cùng thiền hành hướng về khán đài đã dựng sẵn ngoài Công Viên của thành phố WaldbrÖl nằm ngay trước Viện Vô Ưu. Mở đầu là màn múa lân rất ngoạn mục cùng với ba chú lân và hai ông địa. Sau đó là màn múa võ của quý thầy Viện PHUDCA khiến nhân viên đài truyền hình thích quá.

Ban nhạc của Viện gồm ba chiếc đàn vĩ cầm, một Đại Hồ Cầm, hai ghi-ta và chuông mõ trỗi lên rất hài hòa, mọi người im phăng phắc, không khí êm dịu, bình an mà tươi vui như mùa Xuân của Vivaldi. Sư Ông mở lời, tiếp đến là ông Thị Trưởng rồi tới thầy Pháp Ấn, thầy mời những nhân vật đã đóng góp nhiều công nhất cho sự hình thành Viện Phật Học Ứng Dụng này. Có mời chị Tiến Sĩ Thục Quyên, đệ nhất Giám Đốc Viện PHUDCA, người đã tìm ra Viện, thương thuyết và đi đến sự tiếp nhận cơ sở này một cách hài hòa và bất ngờ, và tiến sĩ Alexander Publick cùng giáo thọ cư sĩ Annabel Zinser cũng được mời ra và giới thiệu rất trân trọng… Xong, Thầy đưa mọi người đi lên Viện Vô Ưu để cắt băng rôn và nhẹ nhàng kéo tấm vải đỏ xuống, khai mạc phòng triển lãm thư pháp. Hằng trăm bức thư pháp của Sư Ông được nổi bật lên nhờ cách trưng bày một cách nghệ thuật bởi các Phật tử Hồng Kông, các thầy và các sư cô Làng Mai. Những góc trong tòa nhà với nhiều kiểu cắm hoa làm tăng lên vẻ đẹp tuyệt vời của các bức thư pháp. Quan khách cảm động, trầm trồ, không ngờ Lễ khai mạc lại hoành tráng đến thế. Có phòng trưng bày sách của Sư Ông dịch ra nhiều thứ tiếng. Rồi lại có phòng triển lãm những pháp cụ mà Sư Ông hay dùng để giảng dạy cho người lớn và trẻ em như những viên sỏi, những hạt bắp, hay một cây bắp con v.v…

Đài Truyền Hình toàn quốc Đức có phỏng vấn Sư Ông và ngay chiều hôm ấy đã chiếu trên Đài Trung Ương. Quan khách được mời ở lại dùng cơm trưa. Buổi chiều có thiền buông thư do sư cô Hài Nghiêm hướng dẫn.

Khóa tu tiếng Đức chấm dứt bởi bài pháp thoại với chủ đề Nhị Đế và Tam Giải Thoát Môn. Sau đó đại chúng chuẩn bị để ngày hôm sau đi Hà Lan. Tới thủ đô Deen Daag, phái đoàn tá túc tại một nhà trọ ở miền ngoại ô rất yên tĩnh bao quanh bởi những cánh đồng và một con suối mát.

 

27.8 Đi Hà Lan, 28.8 Thuyết pháp công cộng

Sáng hôm sau, một số giáo thọ đã sang Hòa Lan trước đó mấy hôm để sinh hoạt với giới trẻ trong phong trào Wake Up cũng về tới nhà trọ. Đại chúng nghỉ ngơi, đi thiền hành và sinh hoạt với nhau cho đến chiều mới đi Deen Haag để dự buổi thuyết pháp công cộng. Hội trường 2800 chỗ đầy kín người. Rất tiếc tăng thân Hòa Lan không tìm được một Hội trường lớn hơn. Sở dĩ khóa tu cho người Hòa Lan được tổ chức bên Đức là vì Viện PHUDCA ở WaldbrÖel chỉ cách Hòa Lan có một giờ lái xe, khỏi phải thuê cơ sở khác tốn kém.

 

29.8 Phái đoàn bay đi Ý Đại Lợi

Tới Rome, đoàn được đưa đến một khách sạch đơn sơ nhưng có suối, có rừng. Một số thầy và sư cô đã sang Ý trước để sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, sẳn sàng cho tăng thân cùng đến khách sạn ngày hôm nay. Chỗ ở tuy đơn sơ mà đẹp theo lối Á Đông. Các thầy thị giả Pháp Hữu và Pháp Nguyện mắc võng cho Sư Ông nằm trong phòng khách nhìn xuống suối. Bây giờ là mùa Hè nên đứng đây mà có cảm tưởng là đang ở Thái Lan.

Chương trình hoạt động ở đây bắt đầu hôm thứ năm 30.08 bằng một buổi thiền hành ở Công Trường Piazza del Popolo. Tại công trường, Sư Ông tới trước, ngồi thảnh thơi uống trà với hai thầy thị giả và một số thiền sinh. Không khí thảnh thơi mời mọc khiến khách qua đường cũng ghé lại ngồi chơi. Mười lăm phút sau, thiền sinh đến thật đông. Đến giờ đi thiền hành, cả khối người đông đảo chung quanh Sư Ông đứng dậy từ từ đi về phía có để băng rôn thật lớn và cũng có sẵn loa phóng thanh cho mọi người có thể nghe được giọng nói của Sư Ông hướng dẫn. Tăng thân xuất sĩ trì niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm, quần chúng ngồi yên rất đông, chật hết một vùng công trường. Tụng kinh xong, Sư Ông mới bắt đầu hướng dẫn. Đoàn người đứng dậy đi rất thảnh thơi quanh công trường nhiều vòng, càng đi, số người nhập vào đoàn càng đông. Năng lượng bình an và hỷ lạc chế tác do sự thực tập nuôi dưỡng được cả mọi người và cả thủ đô nước Ý.

Trung Tâm Fraternus Domus là một cơ sở Công Giáo, một trung tâm chuyên đón hàng ngàn tín đồ Công giáo từ mọi nơi về thăm Tòa Thánh Vatican. Trung tâm do các bà sơ cai quản. Vì ban tổ chức tìm ra trung tâm hơi trễ nên họ chỉ cho mình sử dụng được một nửa trung tâm thôi, nghĩa là chỉ có thể có chỗ ăn chỗ ngủ cho một ngàn thiền sinh. Khóa tu bắt đầu từ chiều ngày 31.08.2012, bằng buổi hướng dẫn tổng quát do thầy Pháp Ứng và sư cô Tuệ Nghiêm phụ trách. Trong khóa tu, thầy dạy về kinh An Ban Thủ Ý, kinh Tứ Thực, Bát Chánh Đạo và Tam Giải Thoát Môn, làm sao để có thể ứng dụng được vào đời sống hằng ngày. Ngày 05.09.2012, Thầy dạy về chuyện sinh tử, không đến, không đi và cũng có lễ truyền Năm Giới cho hơn 600 thiền sinh. Khóa tu chấm dứt trong niềm hân hoan của mọi người.

Tăng thân Làng Mai tiễn thầy Từ Hải về Việt Nam và thầy Pháp Anh đi Thái. Một số các thầy các sư cô bay trước về Paris để chuẩn bị cho chuyến hoằng pháp tại Paris.

Khóa tu ở Rome được tổ chức tại trung tâm Fraternus Domus, một trung tâm cách thành phố Vatican 19 cây số.

Ngày 06.09.2012 Một buổi thuyết pháp công cộng được tổ chức tại toà thị chính thành phố Rome với đề tài là Thành Phố Là Chiếc Nôi Của Sự Chuyển Hóa, có 2800 người tham dự.

Hôm nay 07.09.2012, một số các vị xuất sĩ đi thăm tòa thánh Vatican. Sư Ông và đoàn thị giả đi bằng xe lửa loại tốc hành Eurostar đến Milan, thành phố kỷ nghệ hàng đầu của nước Ý. Hội trường ở đây chỉ có khoảng một ngàn ba trăm chỗ ngồi do Hội Đồng Thành Phố cho mượn. Ngày 07.09.2012 tăng đoàn đi xe lửa Eurostar Italy từ Rome về Milan, đi từ 9 giờ 15 phút sáng thì 12 giờ 38 phút tới.

Ngày 08.09.2012 tăng đoàn đi tham dự chợ trời Ý lúc 10 giờ sáng, 4h chiều thì có buổi giảng thuyết tại nhà hát Dalverme về đề tài: Ước Hẹn Với Sự Sống Trong Giây Phút Hiện Tại.

Ngày 09.09.2012 có một ngày quán niệm tại công viên Parco Nord Milano với đề tài: Impronte Di Pace Sulla Madre Terra (In dấu chân hòa bình trên đất mẹ). Buổi thiền hành rất đẹp. Cuối ngày chánh niệm ông giám đốc công viên được Thầy tặng bức thư pháp La Pace In Te Stesso (An lạc từng bước chân).

Ngày10.09.2012 Ngày này, phái đoàn được bà thị trưởng thành phố Milan tiếp đón cùng với Hội Đồng Thành Phố Milan. Sư Ông có thuyết trình ngắn và vấn đáp với các thành viên hội đồng thành phố Milan về chủ đề Đạo Đức học ứng dụng. Thành viên Hội Đồng có hai vị khá trẻ rất thích thú khi nghe trình bày về chánh niệm và hứa sẽ đến tham dự ngày chánh niệm với tăng thân địa phương.

 

Ngày 11.09.2012 Thầy và tăng đoàn bay thẳng về Paris.
PARIS 13.14 – 15.16.9.2012.

Ngày 13.09.2012 trong một buổi hội thảo tại thượng viện Pháp, Thầy trình bày và trả lời những câu hỏi về chủ đề: Đạo đức học ứng dụng. Chủ tọa buổi hội thảo là Thượng Nghị Sỹ Pháp Marie Blandin. Buổi hội thảo được tổ chức tại phòng Réne Coty ngay trong thượng viện. Trong số những người được phát biểu có Philippe Desbrosses, Patrick Viveret và Chistophe André, tất cả đều là những nhà triết học và khoa học. Buổi hội thảo có giới báo chí tham dự, trong đó có đài truyền hình FR.2. Ngày 14.09.2012 Thầy đi thiền hành tại bờ sông Marne với tất cả gần 200 chúng xuất sĩ. Các vị xuất sĩ đã có mặt tại Paris để tham dự hai ngày sinh hoạt tại thủ đô. Các sư cô đã tìm ra được một nơi cắm trại lý tưởng để các vị xuất sĩ cư trú trong nhiều ngày với giá rất thấp. Không khí rất đầm ấm và vui tươi. Ngày 15.09.2012 là buổi sinh hoạt đầu tiên với quần chúng và tăng thân thủ đô Paris. Parc La Défense nằm ở trung tâm kinh tế và kỹ thuật của thủ đô, tổ chức những ngày sinh hoạt chánh pháp ở đây thật là đúng chỗ. Khung cảnh rất hùng tráng. Tăng thân Paris đã để tới một năm trời để chuẩn bị cho hai ngày sinh hoạt đặc biệt này. Tìm thuê chỗ sinh hoạt ở Paris rất khó, và cũng rất tốn kém nên tăng thân phải làm việc khá kiên nhẫn mới có thể hoàn thành được sứ mạng giao phó. Các buổi sinh hoạt có đề tài là Bước tới thảnh thơi (Entrée dans La Liberté). Thính đường đầy ắp người, trên 3000 chỗ. Thầy dạy những điều rất thiết thực. Ngày đầu Thầy dạy thiền sỏi, bốn linh chú và những phương pháp đối trị sân hận, sợ hãi, tuyệt vọng và về đề tài hữu vô sinh diệt. Trước khi Thầy mở lời đã có thiền hướng dẫn và toàn thể chúng xuất sĩ trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy đã hướng dẫn đại chúng ngồi nghe như thế nào để có thể sử dụng năng lượng chánh niệm tập thể của tăng thân để tiếp xúc, ôm ấp và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong tự thân để có thể giúp những người thân chuyển hóa sau đó. Ngày thứ hai Thầy dạy về Tuệ giác tương tức như nền tảng của một nền đạo đức toàn cầu. Thầy dạy về Tứ Diệu Đế trong ánh sáng tương tức, tương quan tương duyên về vô phân biệt trí, về Năm giới. Thầy có nói tới những phương pháp thầy giáo cô giáo và học sinh ngồi lắng nghe nỗi khổ niềm đau của nhau, để thiết lập truyền thông tốt trong lớp học, để cho cái dạy và cái học trở thành một niềm vui. Sau đó Thầy cho đặt câu hỏi. Trong các ngày sinh hoạt này có thiền buông thư, thiền lạy, thiền ăn cơm im lặng và thiền đi. Sư Ông trực tiếp ra hướng dẫn thiền đi trước một quần chúng đông trên 3000 người. Buổi thiền hành rất hùng tráng. Khi đoàn thiền hành về tới trụ sở, mọi người ngồi xuống, đài truyền hình Pháp FR2 đã xin tới phỏng vấn Thầy. Đài cũng đã phỏng vấn nhiều vị xuất sĩ và cư sĩ khác, trong đó có sư chú Trời Tự Tại (người Pháp), sư cô Hiến Nghiêm (người Anh) và bác sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh (trong ban tổ chức). Những giây phút hào hứng và nghiêm tranh nhất của hai ngày thực tập đã được đài FR2 này ghi lại và phát sóng vào sáng ngày Chủ Nhật 30/12/2012 trên đài truyền hình Pháp.

 

Mùa Thu tại Mai Thôn

Mùa Thu này Thầy được ở nhà, khỏi phải đi đâu trong vòng một tháng trước khi đi vào khóa An Cư Kiết Đông 2012 -2013. Các bài pháp thoại ngoài những chỉ dẫn thực tập căn bản, được đi theo chủ đề Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa và Bụt Đại Nhật Như Lai. Thầy cũng đi theo tăng thân vào rừng lượm hạt dẻ (Chataignes) và ra nông trại hái táo. Năm nay hái được nhiều táo Fuji, táo Pink Lady và táo xanh. Ông chủ nông trại rất có cảm tình với giới xuất sĩ nên báo tin cho các thầy các sư cô ngay sau mùa gặt hái. Tuy là đi mót, nhưng tăng thân cũng đem về cả ngàn ký táo đủ để sử dụng trong bốn tháng mùa Đông và cả cho mùa Xuân.

Lễ đối thú An Cư Kiết Đông 2012-2013 được tổ chức tại thiền đường xóm Thượng sáng ngày 07.11.2012, có chuông trống bát nhã rất hoành tráng. Chủ đề khóa tu năm nay là: Chúng ta có phải là tri kỷ của Bụt không? Đại chúng được học rất nhiều kinh. Thầy nói những bài pháp thoại rất cách mạng. Đại chúng thực tập hành trì rất miên mật, năng lượng rất tốt. Hai tuần lễ Giáng sinh và năm mới thiền sinh khắp nơi về đông lắm, chẳng khác gì mùa Hè. Năm nay không có Đại Giới Đàn nên đại chúng được học kinh nhiều hơn năm ngoái. Chỉ còn mấy tuần lễ nữa là tới năm mới. Chúng tôi kính chúc quý vị Tôn túc, các thầy, các sư cô và các thân hữu một năm mới Quý Tỵ nhiều sức khỏe, Bồ Đề Tâm lớn mạnh và đi tới dễ dàng trên con đường tu tập và độ đời.