Lễ Bông hồng cài áo

Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được. Cằn cỗi, héo mòn… (Trích trong Bông Hồng Cài Áo)  >>

Về Làng, các em được tham dự Lễ Bông Hồng Cài Áo tại mỗi xóm. Đây cũng là một cơ hội để tất cả mọi người trong chúng nuôi lớn thêm tình thương yêu ông bà, cha mẹ trong mình.

Và đây là một vài hình ảnh: