Phản hồi thư thỉnh nguyện xóa án tử ở VN

Ngủ ngon, mạnh khỏe và sống lâu
Chia sẻ về thực tập ký tên vào “Thư thỉnh nguyện bãi bỏ án tử hình ở Việt Nam”
Ai cũng muốn ngủ ngon
Sống không thù nhau, chết không oán nhau