Ngủ ngon, mạnh khỏe và sống lâu

Chia sẻ về thực tập ký tên vào “Thư thỉnh nguyện bãi bỏ án tử hình ở Việt Nam”

Được đọc lá thư thỉnh nguyện Chủ tịch nước huỷ bỏ án tử hình tại Việt Nam, trái tim tôi mềm ra. Tôi là một trong những người đầu tiên ký vào bản thỉnh nguyện. Ký xong, tôi thấy khoẻ nhẹ trong người liền lập tức. Đêm ấy tôi ngủ ngon. Có thể là nhờ hạt giống từ bi trong tôi đã được tưới tẩm.

Theo pháp môn Làng Mai, năng lượng từ bi luôn luôn có khả năng trị liệu, chuyển hoá và làm cho thân tâm lắng dịu. Tôi rất thích câu cuối của bản thỉnh nguyện: “Kính chúc Ngài Chủ tịch an khương và trường thọ.” Tôi tin rằng nếu tâm mình an, mình ngủ được ngon thì thế nào mình cũng khoẻ mạnh và mình sẽ sống lâu. Lời chúc rất khéo. Nếu Ngài Chủ tịch nước vận động được Nhà nước bỏ được án tử hình ở Việt Nam thì Ngài chắc chắn sẽ ngủ ngon như tôi. Sức khoẻ của Ngài sẽ tăng tiến và cố nhiên là Ngài sẽ được trường thọ.

Tôi tin rằng các bằng hữu xa gần nếu ký tên vào lá thư thỉnh nguyện cũng sẽ được ngủ ngon như tôi, và cũng sẽ được khoẻ mạnh và có cơ hội được sống lâu.

Kính thư,

Bùi Cát Trường An