Ơn Thầy

Lời sư cô Chúc Tuệ

Download

 

Nhìn xem trăng sáng muôn vàn tinh tú

Cùng nhau soi chiếu đêm thâu

Bóng con ngồi tọa thiền

Dưới khung trời nhiệm mầu

Ôi ánh trăng ngọn lành ôm lấy con

Nhìn xem trăng sáng muôn vàn tinh tú

Cùng nhau soi chiếu đêm thâu

Bước chân thầy nhẹ nhàng dắt con về cội nguồn

Cho thế gian niềm tin luôn sáng tươi

Nhớ đến ơn Thầy mỗi ngày

Nâng bước con sống trong lạc pháp

Nhớ đến ơn Thầy mỗi ngày

Nguyện sẽ sống bằng cả trái tim

Tình thương nuôi lớn, tâm từ hiểu biết

Gửi trao đi khắp muôn phương

Bước chân và nụ cười mãi tô đẹp cuộc đời.

Như ánh trăng rạng ngời trong bóng đêm.