Đại Trượng Phu

Nhạc và lời: Thầy Chân Pháp Thiên

 

 

Bàn tay ta, bàn tay ta

Tình thương, tình thương dâng cho cuộc đời

bằng những vốc nắng an lành.

Từ những con tim mang dòng máu trượng phu

Gửi những hóa thành tuyệt vời

đến nơi xa vời trống vắng tình yêu

Này em ơi, những hóa thân tuyệt vời

Đã lên đường, đã lên đường dệt mùa yêu thương

Và tương lai sẽ không còn mờ mịt

Vì hôm nay chúng đã sống trọn vẹn,

trọn vẹn một ngày yêu thương

Một ngày yêu thương xứng đáng

trở thành bậc trượng phu

Hành động yêu thương xứng đáng

trở thành bậc trượng phu

Bậc trượng phu là ai?

Là bạn – là người tỉnh thức giữa cuộc đời.