Nên hôm nay ta vẫn sống nhẹ nhàng

Nên hôm nay ta vẫn sống nhẹ nhàng

Nhạc và lời: Tịnh Thủy
 
Ta vẫn sống trong ta – từ  lâu rồi –  hẳn chứ
có bao giờ ta mất hút ta đâu
Ta thấy nhau, ta thấy một trời cao,
mây trắng vẫn thong dong từ bên nầy bên nớ
Ta vẫn thở những gì ta vẫn thở
gió mang về mùi nước mặn miền xa
gió mang đi hương cả một vườn hoa
Ta vẫn sống trong ta – từ lâu rồi – hẳn chứ
Ta vẫn có ngày mai, ta vẫn còn quá khứ
nên hôm nay ta vẫn sống nhẹ nhàng
nên hôm nay ta vẫn sống nhẹ nhàng