Thệ nhật yêu thương

Sáng tác: Thầy Pháp Thiên

Trình bày: Quý thầy, quý sư cô trẻ Làng Mai

 

 

Vượt trùng khơi đến đây

Khơi nguồn dòng Tào Khê

Thấm mát đất trời Phương Tây

Thệ Nhật Sơn – vòng tay rừng thiêng ôm lấy người con đất Việt.

Một am tranh tháng ngày thong dong bước

Bàn tay gieo hạt để mùa xuân nắng ấm

Ngàn thuỷ tiên vươn mình trong nắng

Ngàn Bồ Tát tùng địa dõng xuất

Từ Pháp Thân Tạng mang lời thề năm xưa đi vào cuộc đời

Đại dương sâu lan tràn nước mắt

Bàn tay yêu thương

Gọi nắng cho thêm hồng cánh đồng xanh mát thơm mùi mạ non

Hoá từ muối mặn đại dương.

Ngàn thuỷ tiên vươn mình trong nắng

Ngàn Bồ Tát tùng địa dõng xuất

Từ Pháp Thân Tạng mang lời thề năm xưa đi vào cuộc đời

Đoàn quân nâu

An ban trường kiếm

Dù phong ba, bão táp hay biển lửa

Vững niềm tin sắt son

Khải hoàn ca

Khúc hát vô sinh.