Nắng xưa đưa lối ta về

Thơ: Sư Ông Làng Mai
Nhạc: Sư cô Hoa Nghiêm
Thiền ca: Quý sư cô Làng Mai

Download

Nắng xưa đưa lối ta về

Mơ xưa đoàn tụ trời quê ấm lòng

Đồi cao bát ngát Dương Xuân

Hoa chào ngõ hạnh dặm phần hương bay

Chín ngàn sen nở trời tây

Vầng trăng vẫn sáng như ngày hôm qua

Muôn thu ngàn dặm một nhà

Bình minh thắp sáng sương pha đính đồi

Phút giây hiện tại tuyệt vời

Trăng sao còn đó rạng ngời tương lai

Phút giây hiện tại tuyệt vời

Trăng sao còn đó rạng ngời tương lai

Nắng xưa đưa lối ta về

Mơ xưa đoàn tụ trời quê ấm lòng

Đồi cao bát ngát Dương Xuân

Hoa chào ngõ hạnh dặm phần hương bay

Chín ngàn sen nở trời tây

Vầng trăng vẫn sáng như ngày hôm qua

Muôn thu ngàn dặm một nhà

Bình minh thắp sáng sương pha đính đồi

Phút giây hiện tại tuyệt vời

Trăng sao còn đó rạng ngời tương lai

Phút giây hiện tại tuyệt vời

Trăng sao còn đó rạng ngời tương lai.