Làng Mai mùa Hè

Mùa hè Mai Thôn
Sao con chẳng muốn về
Khóa tu sức khỏe 26-23/08/2013 tại Xóm Mới
Tình yêu đích thực
Khóa tu người trẻ 23-30/08/2013 tại Làng Mai
Hãy cùng tôi vui sướng đi!
Mừng Vu Lan 2013
Còn mãi với thời gian – khóa tu WakeUp!
Viết về khóa tu người trẻ tại xóm Thượng và xóm Hạ – Làng Mai (từ 23/8 đến 30/8/2013)
Bạn trẻ, tôi trẻ và khóa tu Người trẻ