Liên lạc với các tu viện Làng Mai quốc tế

Trang thông tin điện tử của Làng Mai
Tiếng Anh: www.plumvillage.org
Tiếng Việt: www.langmai.org
Tiếng Pháp: www.villagedespruniers.org

TẠI PHÁP:

Chùa Pháp Vân:

Sơn Thượng
Le Pey 24240 Thenac , France
Tel.: +( 33) 5.53.58.48.58
Fax.: +( 33) 5.53.58.49.17
E-mail: uh-office@plumvillage.org

Sơn Hạ
Fontagnane 24240 Puyguilhem , France
Tel.: +( 33) 5.53.22.88.89
Fax.: +( 33) 5.53.22.88.90
E-mail: sonha@plumvillage.org

Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới
13 Martineau, 33580 Dieulivol, France
Tel.: +( 33) 5.56.61.66.88
Fax.: +( 33) 5.56.61.61.51
E-mail: nh-office@plumvillage.org

Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ
Meyrac 47120 Loubes-Bernac, France
Tel.: +( 33) 5.53.94.75.40
Fax.: +( 33) 5.53.94.75.90
E-mail: lh-office@plumvillage.org

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ (Maison de l’inspir)
8 Rue des Fans, 77510 Villeneuve-sur-Bellot, France
Tel: 09 51 35 46 34
E-mail: maisondelinspir@yahoo.fr

Trang nhà Tiếng Pháp của Thiền đường: https://maisondelinspir.org

Facebook Tiếng Việt của Thiền đường: Làng Mai Paris

Tu viện Suối Tuệ (Healing Spring monastery/ Le monastire de la Source Guérissante)

02 rue Pascal Jardin

77510 Verdelot, France

Trang nhà Tiếng Pháp:  http://sourceguerissante.fr

Trang nhà Tiếng Anh:  http://healingspringmonastery.org

Facebook Tiếng Việt: Làng Mai Paris

TẠI ĐỨC:

Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu

(European Institute of Applied Buddhism – EIAB)
Schaumburgweg 3, D-51545 Waldbröl, Germany
Tel: +49 (0) 2291 907 1373
E-mail: info@eiab.eu
registrar@eiab.eu
Trang nhà: www.eiab.eu

TẠI MỸ:

Tu viện Bích Nham (Blue Cliff Monastery)
03 Mindfulness Road,
Pine Bush, NY 12566, USA
Tel: +(1) (845) 213-1785
Fax: + (1) (845) 733-6368
Email: office@bluecliffmonastery.org
Trang nhà: www.bluecliffmonastery.org

Tu viện Lộc Uyển (Deer Park Monastery)
2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA
Tel: +(1) (760) 291-1003 ext 100
Fax: +(1) (760) 291-1010
Email: deerpark@dpmail.net
Trang nhà: www.deerparkmonastery.org

Tu viện Mộc Lan (Magnolia Grove Meditation Practice Center)
123 Towles Road, Batesville,
MS 38606, USA
Tel: +(1) (662) 563-0956
Email: office@magnoliagrovemonastery.org
Trang nhà: http://magnoliagrovemonastery.org

TẠI VIỆT NAM:

Chùa Từ Hiếu
Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Từ Hiếu: +(84) 234 3 886 991
Email: tuhieu.dtc@plumvillageasia.org

Ni Xá Diệu Trạm – Tổ Đình Từ Hiếu
Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Diệu Trạm: +(84) 816879755
Email: dieutram.office@plumvillage.org

TẠI HỒNG KÔNG:

Viện Phật Học Ứng Dụng châu Á (Asian Institute of Applied Buddhism – AIAB)

Chùa Trúc Lâm – Chu Lam Ching Yun (Quý thầy)
House No 41 Ngnong Ping Village,
Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5033

Chùa Liên Trì – Lotus Pond Temple (Quý sư cô)
Ngnong Ping Village,
Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5281
Fax: +(852) 3012-9832
Email: aiab@pvfhk.org
Trang nhà: www.pvfhk.org

TẠI THÁI LAN:

Tu viện Vườn Ươm – Trung Tâm Quốc Tế Làng Mai – Thái Lan

(Thai Plum Village International Practice Center)

174/176 Moo 7, Ban Sanamsai,
Tambon Phongtalong, PakChong,
Nakhonratchasima 30130, Thailand

Email: visitus@thaiplumvillage.org
Tel: (+66) 943830443.

Trang nhà: http://langmaithailan.org/vi/

Facebook: Tu Viện Vườn Ươm- Làng Mai Thái Lan

TẠI ÚC:

Tu viện Nhập Lưu:

530 Porcupine Ridge Road,
Porcupine Ridge, Vic 3461

Email: nhapluuoffice@gmail.com
Điện thoại văn phòng:
(+61) 402 924 800

Trang nhà Tiếng Anh: http://www.nhapluu.org/en/

Tu viện Sơn Tuyền
Mountain Spring Monastery
Email:mountainspring@pvaustralia.org
Trang nhà: mountainspringmonastery.org

Xóm Thanh Quang – Clear View Hamlet (Cho quý thầy)
2657 Bells Line of Road
Bilpin NSW 2758

Xóm Nước Tĩnh – Still Water Hamlet (Quý sư cô)
2651 Bells Line of Road
Bilpin NSW 2758