Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh Làng Mai - Plum Village Photos - Pictures
Thầy Làng Mai - Thích Nhất Hạnh
An cư kiết đông 2014-2015
An cư kiết đông 2013-2014
An cư kiết đông 2011-2012
Mùa hè - Summer Opening 2011
Mùa hè - Summer Opening 2012
Mùa hè - Summer Opening 2013
Mùa hè - Summer Opening 2014
Mùa hè - Summer Opening 2015
Mùa hè đã về trên Làng Mai! Khoảng 700 thiền sinh đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên, đã về Làng Mai để cùng học thở, học cười, học đi, học ăn trong chánh niệm, học dừng lại và tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm...
Về Việt Nam 2005
Về Việt Nam 2007
Về Việt Nam 2008
EIAB 2011
EIAB 2013
EIAB 2014
EIAB 2015
Một số hình ảnh về khóa tu "Thở - bạn đang sống" cho người nói tiếng Hòa Lan và tiếng Đức tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu năm 2015
Hong kong - AIAB 2013
Hoằng pháp tại Anh, Ireland 2012
Hoằng pháp tại Hàn Quốc 2013
Hoằng pháp tại Thái Lan 2013
Hoằng pháp tại Tây Ban Nha (27/4 - 11/5/2014)
Hội hoa mai 2013
Hội hoa mai 2014
Hội thủy tiên 2013
Khóa tu 21 ngày - 2014
Khóa tu tiếng Pháp 04 - 11/04/2014
Khóa tu xuất sĩ 2013
Khóa tu xuất sĩ 2014
Lễ tự tứ ACKĐ 2012-2013
Lễ tự tứ ACKĐ 2013 - 2014
MCU and Plumvillage - Thai Lan 2011
Mùa thu -2013
Mùa thu -2014
Mùa thu - 2015
New year 2014
Phật Đản 2014
Phật Đản 2015
Thầy được tạc tượng tại Mỹ
Triển lãm thư pháp tại New York 2013
Truyền đăng Thái Lan năm 2013
Tết 2013 Quý Tỵ
Tết 2014 Giáp Ngọ
WakeUp Việt Canada 2014
WakeUp, Israel 2013
Xuất gia 27 cây Đoàn (Linden tree)
Xuất gia Cây Trắc Bá
Đại giới đàn Cam Lộ Vị - 2014
Đại giới đàn Cam Lộ Vị 2014 - Lễ truyền đăng
Xuất gia Cây Sồi Đỏ
Xuất gia cây Sala
Ngày 2/8/2015, tại Làng Mai Thái Lan đã có lễ xuất gia cho các sư em cây Sala, gồm có 8 sadi và 1 sadini.
Tết Ất Mùi 2015
Lễ tự tứ kết thúc khóa An cư kiết đông 2014-2015
Khóa tu xuất sĩ 2015
Khóa tu mùa xuân 2015
Hoằng pháp châu Á 2015
Khóa tu: "Những người nông dân hạnh phúc sẽ làm thay đổi thế giới"
Từ ngày 12 - 19/6/2015, tại chùa Sơn Hạ - Làng Mai