13 EIAB

EIAB 2011
EIAB 2013
EIAB 2014
EIAB 2015
Một số hình ảnh về khóa tu “Thở – bạn đang sống” cho người nói tiếng Hòa Lan và tiếng Đức tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu năm 2015
EIAB – 2016
Từ ngày 8 – 20/8/2016, tại Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB), Đức đã diễn ra hai khóa tu dành cho người Đức (từ ngày 8 – 13/8) và người Hà Lan (từ ngày 15 – 20/8). Khoảng 350 người Đức và 200 người Hà Lan trong đó có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã về tham dự hai khóa tu này.