06 Khóa tu Wake Up

WakeUp Việt Canada 2014
WakeUp, Israel 2013
Khóa tu Wake Up Earth 2016
Từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 8 năm 2016, tại Làng Mai đã diễn ra khóa tu Wake Up Earth dành cho người trẻ với chủ đề “Bảo hộ hành tinh xanh”. Khóa tu đã thu hút gần 500 bạn trẻ đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới về tham dự. Khóa tu còn có sự tham dự của một vị khách mời đặc biệt, đó là bà Christiana Figueres – Thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCC).
Khoá tu Wake Up 2017
Từ ngày 11-18/8/2017
Khoá tu Wake Up Earth 2017
Một tuần sau khi khóa tu mùa hè kết thúc, Làng lại tiếp tục mở cửa để đón hơn 500 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới về tu tập (từ ngày 11 đến ngày 18/8/2017 tại xóm Thượng).