Thư cảm tạ quý Tôn đức, Tăng Ni

Tổ Đình Từ Hiếu – Compassionate Filial Piety Monastery

Đạo Tràng Mai Thôn – Plum Village Practice Center

THƯ CẢM TẠ

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

Kính khải bạch chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, chư Thượng toạ Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con vô cùng xúc động khi nhận được sự viếng thăm và phân ưu của quý Ngài trong  Lễ Tâm Tang của Bổn sư chúng con, Thiền sư đạo hiệu trước Nhất sau Hạnh. Sắc thân Thầy chúng con ẩn tàng đã để lại trong lòng chúng con những khoảng trống lớn. Những lời chia buồn, động viên, sách tấn, dạy bảo của chư Tôn Thiền đức Tăng Ni cũng như sự chia sẻ có mặt của tất cả Quý Ngài đã an ủi và hộ niệm cho chúng con rất nhiều. Nghĩa đồng môn là một gia sản quý báu mà chúng con luôn tiếp nhận được từ chư Tôn Thiền đức Tăng Ni.

Chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ cảm niệm ân đức của chư Tôn Thiền đức Tăng Ni. Chúng con xin nguyện tiếp nối công hạnh của chư Bụt, chư Tổ, của Thầy chúng con để mang ngọn đèn chánh pháp đi về tương lai và để báo đáp ân đức của Quý Ngài đã luôn luôn yểm trợ cho chúng con.

Chúng con nguyện cầu chư Bụt và chư liệt vị Tổ sư luôn hộ trì cho chư Tôn Thiền đức Tăng Ni một Năm Mới Nhâm Dần 2022 được nhiều sức khoẻ và thành tựu được chí nguyện độ tha của chư vị.

Chúng con xin thành kính tri ân.

Phật lịch 2567, Tổ đình Từ Hiếu, ngày 08 tháng 02 năm 2022

(Nhằm ngày 08 tháng Giêng Năm Nhâm Dần)

 

Xem thêm: