Thư cảm tạ quý cư sĩ

Tổ Đình Từ Hiếu – Compassionate Filial Piety Monastery

Đạo Tràng Mai Thôn – Plum Village Practice Center

THƯ CẢM TẠ

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

Kính thư quí vị thân hữu, thiền sinh và phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được sự viếng thăm/ đảnh lễ và phân ưu của quí vị trong Lễ Tâm Tang của Bổn Sư chúng tôi, Thiền Sư đạo hiệu trước Nhất sau Hạnh. Sắc thân Thầy chúng tôi ẩn tàng đã để lại trong lòng chúng tôi những khoảng trống rất lớn. Những lời chia buồn, động viên cũng như sự chia sẻ và có mặt của tất cả quí vị đã an ủi và nâng đỡ cho chúng tôi rất nhiều. Ân nghĩa bằng hữu của quí vị thân hữu và của các bậc thiện tri thức luôn luôn là một món quà tâm linh quý báu cho chúng tôi.

Chúng tôi thành kính cảm niệm ân đức của tất cả quí vị. Chúng tôi xin nguyện tiếp nối công hạnh của chư Bụt, chư Tổ, của Thầy chúng tôi để mang ngọn đèn chánh pháp đi về tương lai và để đáp lại ân nghĩa của tất cả quí vị đã luôn hiến tặng cho chúng tôi.

Chúng tôi nguyện cầu chư Bụt và chư liệt vị Tổ Sư luôn hộ trì cho quí vị và toàn thể gia quyến quí vị một Năm Mới Nhâm Dần 2022 được nhiều sức khoẻ và thành tựu được mọi ước nguyện của mình.

Chúng tôi xin thành kính tri ân.

Xem thêm: