Khoá lễ Chung Thất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

từ ngày 11.03.2022 đến 13.03.2022

(nhằm ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 2 năm Nhâm Dần)

Ngày Thứ Nhất – 11.3.2022 (nhằm ngày mùng 9 tháng 2 năm Nhâm Dần)

4h30       Ngồi thiền, tụng kinh, sám pháp địa xúc (tại thiền đường Trăng Rằm)

7h00       Ăn sáng

8h30       Cung đón chư Tôn đức

10h00     Lễ Cúng Ngọ (tại Chánh Điện)

10h30     Lễ Cung tiến Giác Linh (tại thiền đường Trăng Rằm)

11h00     Thọ trai

12h00     Nghỉ ngơi

15h00     Lễ Mông sơn thí thực / Tặng quà cho các hộ nghèo tại phường Thủy Xuân

17h00     Ăn tối

19h00     Thiền trà – Chia sẻ những kỷ niệm, tưởng niệm và tình cảm của đại chúng về Sư Ông (tại thiền đường Trăng Rằm)

 

Ngày Thứ Hai – 12.03.2022 (nhằm ngày mùng 10 tháng 2 năm Nhâm Dần)

4h30       Ngồi thiền, tụng kinh, sám pháp địa xúc (tại thiền đường Trăng Rằm)

6h00       Chấp tác

7h00       Ăn sáng

8h00       Thiền hành (tập trung tại phía trước nhà khách, bên cạnh Chánh Điện)

9h00       Pháp thoại (tại thiền đường Trăng Rằm)

11h00     Ăn trưa

13h00     Thiền buông thư và sám pháp địa xúc (tại thiền đường Hương Cau Ni Xá Diệu Trạm)

15h00     Sinh hoạt thơ nhạc thiền của Sư Ông (tại thiền đường Trăng Rằm)

17h00     Ăn tối

Ngày Thứ Ba – 13.03.2022 (nhằm ngày mùng 11 tháng 2 năm Nhâm Dần)

Sinh hoạt riêng dành cho đại chúng xuất sĩ

 

Ghi chú:

Quý vị thân hữu và tăng thân khắp chốn có thể sắp xếp lịch cá nhân và trở về chùa Tổ Từ Hiếu, Huế để được tham dự trực tiếp khoá lễ. Tuy nhiên, chùa không có đủ chỗ ở lại nên kính xin đại chúng khi tới tham dự, vui lòng tự sắp xếp chỗ nghỉ lại của mình bên ngoài chùa trong suốt những ngày khoá lễ. Xin cám ơn đại chúng.

Các buổi lễ trong Khoá lễ Chung Thất cũng sẽ được truyền trực tuyến trên kênh YouTube Làng Mai với chuỗi liên kết dưới đây: