Chương trình khoá tu im lặng Tâm tang từ chùa Tổ

Chương Trình Khóa Tu Im Lặng Hùng Tráng

‘Quay Về Nương Tựa Hải Đảo Tự Thân’

(Trích từ Sách Cẩm Nang Lễ Tâm Tang)

 Kính khải bạch chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni,

Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới,

Chúng con xin phép được thay mặt cho tăng thân bốn chúng của Làng Mai thành kính tri ân chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni cùng quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới đã nâng đỡ và yểm trợ cho Tang Lễ Tâm Tang của Sư Ông chúng con, Thiền Sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên Trưởng Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu, Khai Sơn Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế.

Chúng con xin phép chư Tôn đức được có đôi lời bày tỏ và chia sẻ đến quý vị Phật tử cư sĩ và thân hữu, những vị khách quý đã dành thời gian quý báu của mình để trở về Tổ đình Từ Hiếu tham dự và yểm trợ cho Lễ Tâm Tang. Để tránh sự bỡ ngỡ cho quý khách đối với những sinh hoạt chúng con xin phép được giải thích sơ lược nơi đây một vài thực tập đơn sơ của chúng con trong Khóa Tu Im Lặng Hùng Tráng Quay Về Nương Tựa Hải Đảo Tự Thân’. Những thực tập này sẽ giúp chúng con có thêm năng lượng bình an và vững chãi để chúng con kính dâng lên cúng dường Sư Ông trong Tang Lễ Tâm Tang này.

Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới,

Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông tại Việt Nam và thế giới đã đưa tin về sự viên tịch của Sư Ông chúng con sau khi Ngài trở về Việt Nam và an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu vào cuối năm 2018. Mặc dầu, từ hơn bảy năm qua, Ngài đã cho chúng con thời gian thực tập để chuẩn bị cho một sự biểu hiện mới của Ngài, chúng con vẫn thấy hụt hẫng, thiếu nơi nương tựa, và trong số những anh chị em của chúng con, vẫn còn có những người cảm thấy hoang mang, lo lắng và bất an.

Để giúp cho chúng con vượt qua được những giây phút này, chúng con đã xin phép chư Tôn đức để tổ chức theo di huấn của Sư Ông chúng con một khóa tu im lặng hùng tráng trong thời gian tang lễ. Chúng con ý thức rằng, một khoá tu như thế sẽ giúp chúng con yểm trợ cho nhau, nuôi dưỡng được sự bình an, vững chãi trong tâm hồn. Chúng con biết chỉ khi nào chúng con thực sự bình an và vững chãi, chúng con mới hoàn toàn có mặt cùng Sư Ông chúng con trong giờ phút này. Chúng con xin ghi xuống nơi đây những thực tập mà anh chị em chúng con đang cùng thực hiện ngay từ những giờ phút đầu tiên của Tang Lễ Tâm Tang. Để giúp cho chúng con và để giúp cho sự trang nghiêm thanh tịnh trong thời gian tang lễ, chúng con thỉnh cầu quý vị Phật tử cư sĩ và thân hữu cùng thực tập chung với chúng con một vài thực tập cụ thể sau đây, cũng như những thời khóa tu học được đề nghị và sắp xếp trong quyển Cẩm Nang này. Năng lượng tập thể có được trong công phu thực tập là hoa trái quý báu nhất chúng ta có thể dâng lên cúng dường Sư Ông.