Ngày thứ tư

NGÀY THỨ TƯ

Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022

(Nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sửu)

4h00: Thức chúng 

4h30: Dâng trà 

5h00: Ngồi thiền, Tụng kinh và Sám pháp địa xúc 

(Chư tôn Thiền đức Tăng Ni vân tập trong và ngoài sân phía trước thiền đường Trăng Rằm. Vì không đủ chỗ, kính xin quý vị Phật tử cư sĩ hoan hỷ tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp trong các khu vực mở rộng chung quanh chùa) 

 

7h00: Ăn sáng trong im lặng và chánh niệm 

(Kính xin quý vị tự thực tập Quán niệm trước khi ăn)

8h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư

Tùy nghi ngồi thiền và đi thiền cúng dường 

(Kính mời Chư tôn Thiền đức và quý vị Phật tử cư sĩ, trước hoặc sau khi đảnh lễ Giác linh Thiền Sư trong im lặng, cùng ngồi thiền hay đi thiền để tâm niệm và mật niệm cúng dường) 

10h30: Cung Tiến Giác Linh

11h00: Thọ Trai trong chánh niệm 

Khai thị – Đọc Năm quán – Ăn cơm trong im lặng 

14h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư

Tùy nghi ngồi thiền và đi thiền cúng dường 

(Kính mời Chư tôn Thiền đức và quý vị Phật tử cư sĩ, trước hoặc sau khi đảnh lễ Giác linh Thiền Sư trong im lặng, cùng ngồi thiền hay đi thiền để tâm niệm và mật niệm cúng dường) 

17h00: Ăn chiều trong im lặng và chánh niệm 

(Kính xin quý vị tự thực tập Quán niệm trước khi ăn)

19h00: Ngồi thiền và Tụng kinh 

(Chư tôn Thiền đức Tăng Ni vân tập trong và ngoài sân phía trước thiền đường Trăng Rằm. Vì không đủ chỗ, kính xin quý vị Phật tử cư sĩ hoan hỷ tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp trong các khu vực mở rộng chung quanh chùa) 

 

 

21h00: Chỉ tịnh