Ngày thứ bảy và ngày thứ tám

NGÀY THỨ BẢY

(Thứ Bảy, ngày 29 tháng 1 năm 2022 

Nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

Tại Tổ đình Từ Hiếu 

6h00:  Lễ Cung Tiễn và Phát Hành 

7h00:  Cung Tuyên Tiểu Sử Thiền Sư 

 Lời Cảm Tạ của Môn Đồ Pháp Quyến 

7h30:  Lễ Thiên Quan (Rước Kim Quan đến địa điểm Trà Tỳ) 

Tại Công viên Vĩnh Hằng – Vườn Địa Đàng 

9h00:  Lễ Trà Tỳ 

 

 

Ngồi thiền tâm niệm cúng dường 

10h00: Kính dâng lên Sư Ông Lá thư ‘Thầy Trò Ta Cùng Nhau Leo Đồi Thế Kỷ’  

Đọc bài ‘Đệ Tử Tưởng Niệm Ân Đức Thầy’ 

11h00: Thọ trai trong chánh niệm 

Khai thị – Đọc Năm quán – Ăn cơm trong im lặng

14h00: Thiền Hành Cúng Dường 

(Kính mời Chư Tôn thiền đức và quý vị Phật tử cư sĩ cùng thiền  hành nhiễu quanh khu vực Trà tỳ để tâm niệm và mật niệm cúng dường)

15h30: Ngồi thiền có Khai thị của Sư Ông  

16h00: Nghe Sư Ông đọc thơ Bài “Tìm nhau” và “Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai” 

17h00: Ăn chiều im lặng 

19h00: Tụng kinh A Di Đà 

Thắp nến – Niệm Bồ tát Quan Thế Âm cầu nguyện thế giới  hòa bình 

(Mỗi người được nhận một cây nến để cùng nhất tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ…) 

Hồi hướng

Có mặt bên nhau – Uống trà xây dựng tình huynh đệ

……………………………………………………………………………

NGÀY THỨ TÁM

(Chủ Nhật, ngày 30 tháng 1 năm 2022 

Nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

6h00: Lễ Cung thỉnh Xá lợi trở về Tổ đình Từ Hiếu 

7h30: Lễ Giác Linh An Vị 

Lễ Tạ Phật Hoàn Kinh