Ngày thứ sáu

NGÀY THỨ SÁU

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2022

(Nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu)

4h00: Thức chúng 

4h30: Dâng trà 

5h00: Ngồi thiền và Tụng kinh 

(Chư tôn Thiền đức Tăng Ni vân tập trong và ngoài sân phía trước  thiền đường Trăng Rằm. Vì không đủ chỗ, kính xin quý vị Phật tử cư sĩ hoan hỷ tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp trong các khu vực mở rộng chung quanh chùa) 

 

 

7h00: Ăn sáng trong im lặng và chánh niệm 

(Kính xin quý vị tự thực tập Quán niệm trước khi ăn)

8h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư

Tùy nghi ngồi thiền và đi thiền cúng dường 

(Kính mời Chư tôn Thiền đức và quý vị Phật tử cư sĩ, trước hay sau khi đảnh lễ Giác linh Thiền Sư trong im lặng, cùng ngồi thiền hay đi thiền để tâm niệm và mật niệm cúng dường) 

10h30: Cung Tiến Giác Linh

11h00: Thọ Trai trong chánh niệm 

Khai thị – Đọc Năm quán – Ăn cơm trong im lặng 

13h00: Lễ thỉnh Giác Linh tham Phật yết Tổ

Tại Chánh điện và nhà Tổ, Tổ đình Từ Hiếu:

 

Lễ Sái Tịnh Đài Trà Tỳ tại Công Viên Vĩnh Hằng:

 

 

Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư 

Tùy nghi ngồi thiền và đi thiền cúng dường 

(Kính mời Chư tôn Thiền đức và quý vị Phật tử cư sĩ, trước hoặc sau khi đảnh lễ Giác linh Thiền Sư trong im lặng, cùng ngồi thiền hay  đi thiền để tâm niệm và mật niệm cúng dường

17h00: Ăn chiều trong im lặng và chánh niệm 

(Kính xin quý vị tự thực tập Quán niệm trước khi ăn)

19h00: Bốn chúng Làng Mai đảnh lễ tạ ơn

  Lễ Tưởng Niệm Ân Sư 

 

 

Ngồi thiền – Xem Video clip về hình ảnh của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (10 phút) 

Phát biểu của đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Kính dâng lên Sư Ông Lá thư ‘Thầy trò ta cùng nhau leo đồi Thế kỷ

Xem Video clip Bốn phép Tùy niệm (10 phút) 

Đọc bài ‘Đệ tử tưởng niệm Ân đức Thầy’ 

21h00: Chỉ tịnh