Viet Wake Up North American Tour

Xin chào các bạn trẻ,

Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn về chuyến đi Việt Wake Up của quý thầy và quý sư cô trẻ Làng Mai. Chuyến đi Việt Wake Up sẽ được diễn ra vào dịp ‘Spring break’ tháng 3-2014 tại Bắc Mỹ và sẽ hướng tới người trẻ Việt Nam từ 18 đến 38 tuổi và sinh ra hoặc lớn lên tại Bắc Mỹ.

Phong trào Wake Up do Sư Ông Làng Mai (Thiền Sư Thích Nhất Hạnh) thành lập vào năm 2008 và đã được quý thầy và quý cô Làng Mai hướng dẫn khấp nơi trên thế giới trong mấy năm qua. Và đây là lần đầu tiên phong trào Wake Up được hướng dẫn đặc biệt cho người trẻ Việt Nam tại Bắc Mỹ.

Chuyến đi Việt Wake Up có mục đích:

  1. Giới thiệu cho các bạn trẻ Việt Nam đến với phong trào Wake Up nhằm tạo nên một xã hội hạnh phúc, lành mạnh và từ bi.
  2. Tạo cơ hội để các bạn trẻ học hỏi về các pháp môn tu học chánh niệm có công năng giúp các bạn trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong những năm trong đại học, sau đại học, trong việc lập nghiệp và tạo dựng gia đình.
  3. Chia sẻ với các bạn các pháp môn có công năng nuôi dưỡng hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, xử lý khó khăn, chuyển hóa khổ đau, và bắc nhịp cầu truyền thông giữa các thế hệ trong gia đình.
  4. Cung cấp cho các bạn một lăng kính mới để khám phá lại gia tài văn hóa và tâm linh của tổ tiên để lại.

 

Chuyến đi Việt Wake Up sẽ được tổ chức tại các thành phố ở Bắc Mỹ như sau:

  1. Toronto, Canada: March 5-9
  2. Houston, TX: March 13-17
  3. Seattle, Wa: March 20-24
  4. San Francisco, CA: 27-30

  Tại mỗi địa điểm trên sẽ có một khóa tu (Wake Up Spring camp) và một buổi pháp thoại công cộng. Tất cả các sinh hoạt sẽ được hướng dẫn bằng tiếng Anh. Nếu các bạn muốn biết thêm tin tức về chuyến đi Việt Wake Up này hoặc các bạn muốn đăng ký, xin viếng thăm trang nhà www.vietwakeup.org.

   

  Dear friends,

  Please join us on our North America Tour, as we share about our practice of mindfulness. We are a group of young monks and nuns, students of Zen Master Thích Nhất Hạnh, with years of experience as practitioners training in Plum Village Practice Center in France. Having grown up in the West, with both Vietnamese and Western cultures, we will share insights into the issues that concern the new generation of Vietnamese Americans and Canadians. The tour will happen in March this 2014, during Spring break. It is for the young people (ages 18-38) with Vietnamese roots that were either born or raised in North America.

  The Wake Up movement was founded in 2008 by our Teacher, Zen Master Thích Nhất Hạnh and since then, it has been guided/propelled forward by the young monks and nuns of Plum Village around the world. This is the first time the Wake Up tour is being organized for the young Vietnamese Americans and Canadians living in North America.

  The purposes for the Viet Wake Up Tour are as follows:

   1. To create an opportunity for the young Vietnamese Americans and Canadians to learn about mindfulness practices that can help in daily life, especially while in college, after college, and in career and relationships.
   2. To learn the practices that can help touch happiness and well-being right in the present moment, and to heal and transform suffering and difficulties.
   3. To provide for the young Vietnamese Americans and Canadians a new lens to rediscover and reconnect with your/their cultural and spiritual heritage.

   

   The Viet Wake Up Tour will be held in the following cities across North America:

   1.      Toronto , Canada: March 5-9
   2.      Houston, TX: March 13-17
   3.      Seattle, WA: March 20-24
   4.      San Francisco, CA: March 27-30

   There will be a retreat (Wake Up Spring camp) and a public lecture in each segment. All the activities will be conducted in English. For more information about the Viet Wake Up Tour or if you would like to register for an event, please visit www.vietwakeup.org