Các khóa tu Wake Up

Khóa tu Wake Up: “Ta có là ta, ta mới đẹp”
Khóa tu được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 28/06-02/07/2014 tại Trung tâm Làng Mai quốc tế Thái Lan
Viet Wake Up North American Tour
Đơn ghi danh khóa tu Wake Up tại Thái Lan
Từ ngày 28/6 – 2/7/2014
Khóa tu Wake Up: You are therefore I am
Khóa tu từ ngày 5 – 9/12/2014 tại khu cắm trại Chiang Dao, Chiang Mai, Thái Lan
Khoá tu với chủ đề “Về Nhà”
Việt Wake Up 2015 – Đón mừng sự sống
Khóa tu Việt Wake Up 2015: Tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng
Từ ngày 16 – 23/10/2015, tại Làng Mai, nước Pháp
Việt Wake Up Bắc Mỹ 2017
Từ ngày 9.3 – 2.4.2017