Giới thiệu sách mới “Mỗi bước chân là thương yêu”

Hành trình du hóa của Thiền sư Thích Nhất Hạnh (1985 – 2000)

Tăng thân Làng Mai biên soạn

 
 
Tập 1 của quyển sách này tường thuật lại những chuyến đi giảng dạy của Thầy từ năm 1985 đến năm 2000. Đây là một cơ hội cho chúng ta được tháp tùng theo Thầy đi gieo hạt giống từ buổi ban sơ.
 
“Mỗi người phải là ngọn đuốc cho riêng mình và cho xã hội trong đó mình đang sống. Muốn là ngọn đuốc thì mình phải sống rất chánh niệm trong từng bước chân, từng hơi thở, từng cử chỉ. Từ việc quăng một cọng rác xuống đất đến hành động cầm một cốc bia, hớp một giọt rượu, cắn một miếng thịt bò đến chuyện chạy theo danh lợi ảo ảnh cho cá nhân. Nếu sống thật tỉnh thức, nhìn thật sâu và thấy thật kỹ, mình sẽ từ từ buông bỏ những thứ ràng buộc. Đời sống sẽ thanh thản, an lạc và có lợi ích hơn. Kim chỉ nam cho đời sống ấy là sự quay về nương tựa nơi Bụt, ánh sáng của tình thương và sự hiểu biết, và nơi Tăng, những người cùng sống cùng làm việc với mình. Kim chỉ nam là Năm giới..”
_trích Mỗi bước chân là thương yêu_
 
“Chúng ta không có gì để hiến tặng cho cuộc đời, nếu chúng ta không có một ít thảnh thơi, vững chãi và an lạc. Cách đi, đứng, nói, cười của chúng ta chứng tỏ chúng ta có những chất liệu ấy hay không. Nhìn vào là biết. Chất liệu thật của một người xuất gia là chánh niệm. Thấy được năng lượng chánh niệm nơi ta, quần chúng sẽ phát khởi niềm tin. Các vị phải đi, đứng, nói, cười như thế nào để Phật Pháp có thể có mặt một cách đích thực. Phật Pháp không phải là kinh sách, là những bài giảng. Phật Pháp là sự sống hàng ngày của chúng ta.”
_Thiền sư Thích Nhất Hạnh_
 
Xin truy cập vào đường link dưới đây để biết thêm thông tin đặt sách: