Làng Mai mùa thu

Rừng dương thay áo mới
Mời bạn về với mảnh đất của hiện tại bằng hơi thở chánh niệm và bước chân ý thức trong ngày quán niệm đầu tiên của Khóa tu mùa Thu (15.09.2013) cùng Tăng thân Làng Mai. Về đây để cùng dừng lại, để khám phá lại chính mình. Dù bạn ở đâu: Việt Nam, Thái Lan, hay Pháp Quốc, chỉ một hơi thở là bạn đã có thể trở về. Một ánh nắng mai, một bông hoa ven đường hay một giọt sương trên lá đều có thể là tiếng chuông tỉnh thức.
Một ngón chân nhúc nhích…
Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2013, chúng xuất sĩ ba xóm tại Làng được chơi Olympic Games. Các bạn thiền sinh cũng được tham dự. Một buổi chiều tràn ngập tiếng cười và biết bao chuyện vui để kể…
Mừng ngày Tiếp nối của Thầy năm 2013
Các con phải thực sự tiếp nối Thầy trong từng hơi thở và từng bước chân. Suốt sáu mươi năm qua Thầy đã liên tục trao truyền những kinh nghiệm, những thao thức và những hoài vọng của Thầy cho bao nhiêu người qua cách Thầy nói năng, đi đứng, ăn uống và chấp tác trong chánh niệm, qua những cuốn sách Thầy đã viết, qua những lời Thầy thuyết giảng, hoặc trước quần chúng đông đảo, hoặc cho từng nhóm nhỏ hoặc cho từng người. Các con đã tiếp nối Thầy được đến bao nhiêu rồi?
Lễ giỗ Tổ sư Khương Tăng Hội
“Sự nghiệp của thiền sư Tăng Hội rất lớn lao. Nhờ vào những trước tác của thầy, ta biết được hành tướng của sự thực tập thiền tại trung tâm Luy Lâu (Việt Nam) và tại trung tâm Kiến Nghiệp (Trung Quốc) ngày xưa. Tư tưởng Thiền của thầy Tăng Hội là tư tưởng thiền Đại Thừa, đi tiên phong cho cả tư tưởng Hoa Nghiêm và Duy Thức. Tuy nhiên, thiền pháp của thiền sư Tăng Hội rất thực tiễn, không hề để thiền giả bay bỗng trong vòm trời lý thuyết. Căn bản của thiền pháp này vẫn là sự thực tập hơi thở ý thức và pháp quán chiếu về bốn lĩnh vực hiện hữu gọi là tứ niệm xứ và các pháp quán tưởng căn bản đã được nêu ra trong các thiền kinh nguyên thỉ. Nhân cách của thiền sư Tăng Hội là một nhân cách vĩ đại…”