Lễ Sái Tịnh Đài Trà Tỳ

Trong buổi chiều cùng ngày, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni cũng đã quang lâm cử hành nghi lễ sái tịnh đài Trà Tỳ tại công viên Vườn Địa Đàng, tọa lạc ở phường Thuỷ Bằng, Thành phố Huế, nơi sẽ diễn ra lễ trà-tỳ nhục thân Sư Ông và ngày 29 tháng 01.