Lễ cảm niệm ân đức

Tối 28 tháng 01 là một buổi tối rất ấm cúng. Chúng con có dịp được ngồi dưới chân Sư Ông trong buổi lễ Tưởng niệm Ân đức Thầy. Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni với lòng thương kính Sư Ông và lòng bi mẫn hàng cháu con, đã có mặt bằng năng lượng vững chãi, bằng đức độ vô hành của quý Ngài. Có mặt chư Tôn đức, chúng con cảm thấy được an ủi rất nhiều trong sự mất mát lớn lao này. Quý Phật tử cư sĩ cũng trở về Tổ đình Từ Hiếu rất đông để có mặt cùng chúng con trong buổi lễ. Chúng con cùng nhau đảnh lễ chư Tôn Thiền đức hiện tiền và chư Tôn Thiền đức khắp mười phương, dâng lên quý Ngài sự biết ơn sâu sắc của chúng con. Chúng con tri ân các Tổ chức ban ngành trong nước và quốc tế đã gởi điện thư chia buồn đến Tâm Tang. Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng đã có mặt với chúng con trong buổi lễ Tưởng niệm để nói lên lòng biết ơn Sư Ông đã hiến tặng sự thực tập chánh niệm cho cộng đồng quốc tế.