Lắng nghe sợ hãi

Pháp thoại cho các nhà chính trị và các nhà lãnh đạo xã hội Thái Lan tại đại học Mahidol 29/03/2013

Thứ Sáu, 29.03.2013 là ngày đầu tiên Sư Ông thuyết giảng cho giới chính trị gia Thái Lan tại Đại Học Mahidol, Thái lan. Tăng thân Làng Mai đã nhiều lần tổ chức pháp thoại của Sư Ông cho các vị chính khách quan trọng nên chúng tôi nghĩ chắc lần này thế nào cũng đông chính khách đến vì nghe nói cứ vài ngày là có một tờ nhật báo, tuần báo hay một tờ nguyệt san đăng bài về Sư Ông …Tuy nhiên vào tuần chót, bỗng có tin Hạ Viện cần họp khẩn cấp về vài vấn đề then chốt có liên quan đến một đạo luật nào đó. Vì vậy vào ngày thuyết giảng, chỉ có khoảng tám hàng ghế đầu là có nghị sĩ thuộc Thượng Viện và Hạ Viện. Tuy nhiên, những vị quan trọng như Chủ tịch Thượng Viện và Chủ tịch Hạ Viện đều có cử người đại diện. Thính phòng năm trăm người, giới chính trị gia có lòng vì đất nước Thái đã không vắng mặt tuy phần lớn người tham dự là từ giới doanh thương… Đến phần tặng quà chúng tôi được biết là Đại Diện Thủ Tướng Chánh Phủ, Đại Diện phe đối lập và những nghị sĩ then chốt cũng có mặt.

Tụng kinh trước pháp thoại tại Đại học Mahidol, 29.03.2013

Sư Ông chia sẻ ôn tồn và sâu sắc như vị một vị thầy già chín chắn và đầy lòng thương. Sư Ông nói những điều mà Sư cô Linh Nghiêm vừa dịch ra tiếng Thái  vừa chảy nước mắt (Sư cô Linh Nghiêm người Thái đã tu học với Sư ông hơn 14 năm nay). Sư cô cứ tự nhủ: “Ôi ước gì tất cả các nhà lãnh đạo toàn đất nước Thái của con  nghe được những điều Bụt dạy qua cách trình bày thật khúc chiết và đầy tình thương như vậy. Dịch ra tiếng Thái đến đoạn khác, sư cô lại vừa mừng vừa tự tiếc rẻ: “Ôi, đúng rồi, điều nầy có thể thực hiện được và đã có nhiều nhóm người đã làm được, vài  nước đã làm được, nếu thực hiện được ở đây thì phước đức biết chừng nào cho đất nước quê hương con!”

Nhắc đến những khóa tu cho người Do Thái (Israel) và Palestine, Sư Ông giảng về cách quý thầy và quý sư cô Làng Mai lắng nghe người Palestine, giúp họ nhận diện cái sợ của mình, chào nó, ôm ấp nó, thực tập lắng nghe và chuyển hóa nó. Quý thầy và quý sư cô cũng lắng nghe người Do Thái và giúp họ nhận diện cái sợ của mình, chào nó, ôm ấp nó, tập thực tập lắng nghe và chuyển hóa nó. Những người Palestine và Do Thái này cuối cùng đã có thể hiểu, thông cảm và nắm tay nhau vì họ nhận ra rằng cả hai bên đã cùng gánh chịu những đau thương tương tự như nhau. Sư Ông cũng nói về sự thực tập lắng nghe để hiểu vì sao người ta ôm bom cảm tử liều chết, những người mà mình gọi là dân khủng bố. Thực tập lắng nghe để thấy được vì họ có tri giác sai lầm về mình nên họ mới hành xử như vậy. Sư Ông thuật lại việc người đã đến tận New York để nói chuyện, khuyên giải, đề nghị quần chúng Hoa Kỳ như thế nào sau ngày 11 tháng 9 tại New York City. Sư Ông nói Thái Lan  là nước người dân thờ Phật, sống thuần hậu, chắc là cũng có thể được.

Bài giảng cúa Sư Ông chấm dứt lúc 12 giờ. Mọi người có thời gian là 20 phút để đặt câu hỏi trước khi được Sư Ông hướng dẫn đi thiền hành. Công viên Đại học Mahidol thật đẹp. Nhiều vị sau buổi pháp thoại đã quyết chí ở lại đi thiền hành với Sư Ông. Sau đó một nhóm chính trị gia, dân biểu và thương nghị sĩ đã ở lại dùng cơm chay với tăng đoàn.

Cô dẫn chương trình cũng là người dẫn chương trình cho đài truyền hình Thái nên cô đã xin phát hình lại buổi pháp thoại nầy cho thính chúng trí thức của cô trong chương trình tuần tới.

Sư Ông trao quà cho ông Viện trưởng Đại học Mahidol,
Đại Diện Thủ Tướng Chánh Phủ, Đại Diện phe đối lập…

Thiền hành với Thầy