Hoằng pháp tại Thái Lan

29.03.2013 – 28.04.2013

Lắng nghe sợ hãi
Pháp thoại cho các nhà chính trị và các nhà lãnh đạo xã hội Thái Lan tại đại học Mahidol 29/03/2013
Tập lắng nghe như đang tham dự một thời thiền quán
Lễ khai mạc triển lãm thư pháp về nghệ thuật sống chánh niệm 03.04.2012
Trời Quang Trăng Tỏ, Thầy về
Nụ cười để lại
Khóa tu Đạo đức học Ứng Dụng 04-08/04/2013 tại Viện Đại học Hoàng gia MahaChulalongkornrajavidyalaya (MCU)
Giờ đây bên nhau
Khóa tu tại Thailand từ 24 đến 29-4-2013