Khóa tu: Thắp sáng đèn tâm

Khóa tu tiếng Việt: Thắp Sáng Đèn Tâm

(từ ngày 23-27 tháng 02 năm 2015, tại Trung tâm Làng Mai quốc tế Thái Lan)

Khóa tu tiếng Việt: Thắp Sáng Đèn Tâm – Xem thêm

Lên núi học thở

Những chia sẻ sau khóa tu “Thắp sáng đèn tâm” tại Thái Lan, từ ngày 23 – 27/2/2015

Lên núi học thở – Xem thêm